Upadło biuro podróży Rejsclub.pl

Znane biuro podróży z Gdańska, specjalizujące się w organizowaniu wyjazdów na rejsy statkami wycieczkowymi, Rejsclub.pl, ogłosiło niewypłacalność

Publikacja: 09.02.2018 17:43

Upadło biuro podróży Rejsclub.pl

Foto: materiały promocyjne

Na stornie touroperatora ukazał się komunikat w tej sprawie. Rejsclub.pl to jeden z największych i najstarszych organizatorów turystyki rejsowej w Polsce. Jak mówią nam agenci turystyczni współpracujący z organizatorem, od kilku tygodni firma nie rozliczała się z nimi. Z drugiej strony, wczoraj wróciła z wycieczki organizowanej przez Rejsyclub.pl do Dubaju i Omanu grupa zadowolonych turystów. Nie mieli żadnych sygnałów, że coś złego dzieje się z ich biurem podróży. Wrócili do kraju bez problemu.

Jak podaje biuro podróży na swojej stronie internetowej, marszałek województwa pomorskiego został już poinformowany o niewypłacalności. Biuro miało gwarancję w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji na 830 tysięcy złotych do grudnia tego roku. Na razie nie wiadomo, ilu poszkodowanych klientów jest za granicą i w kraju, i czy w związku z tym wystarczy dla nich pieniędzy.

Oto komunikat touroperatora

„Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

• Marszałka Województwa Pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego -Departament Turystyki; tel. 58 32 68 350; fax 58 32 68 352; ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk; adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdańsk),

LUB

• podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa; tel. 22 555 00 00). Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;

2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;

3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;

4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Na stornie touroperatora ukazał się komunikat w tej sprawie. Rejsclub.pl to jeden z największych i najstarszych organizatorów turystyki rejsowej w Polsce. Jak mówią nam agenci turystyczni współpracujący z organizatorem, od kilku tygodni firma nie rozliczała się z nimi. Z drugiej strony, wczoraj wróciła z wycieczki organizowanej przez Rejsyclub.pl do Dubaju i Omanu grupa zadowolonych turystów. Nie mieli żadnych sygnałów, że coś złego dzieje się z ich biurem podróży. Wrócili do kraju bez problemu.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy