Czynne będzie tylko Muzeum Akropolu, znajdujące się poza jego terenem.

Pracownicy ministerstwa podali w środę, że chcą, aby rząd dotrzymał obietnicy i zatrudnił około 230 archeologów i strażników, zapełniając miejsca pracy zwolnione przez osoby, które odeszły na emerytury.

Jednak w sytuacji, gdy warunkiem międzynarodowej pomocy dla Grecji są daleko posunięte oszczędności, obsadzić będzie można tylko część zwolnionych miejsc pracy.

Związek zawodowy pracowników podał, że strajk w pełni sezonu turystycznego obejmie stanowiska archeologiczne i muzea państwowe w Atenach i Attyce.