Bruksela: Równe prawa dla podróżnych z niepełnosprawnościami, niezależnie od kraju

Dla osób z niepełnosprawnościami przejazd własnym samochodem jest często najwygodniejszą, a czasem jedyną opcją podróży. By ułatwić tej grupie swobodne przemieszczanie się, Komisja Europejska chce ustawą zagwarantować jej dostęp do równego traktowania we wszystkich państwach członkowskich.

Publikacja: 12.09.2023 10:32

Bruksela: Równe prawa dla podróżnych z niepełnosprawnościami, niezależnie od kraju

Foto: Adobe Stock

Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się w krajach wspólnoty. Chodzi o to, by mogły na równych zasadach korzystać z preferencyjnego traktowania i prawa do parkowania podczas pobytu w innym państwie członkowskim. W swoim wniosku KE wprowadza ujednoliconą europejską kartę osoby z niepełnosprawnością i ulepsza dotychczasową europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami. Obie karty będą uznawane w całej UE.

Bruksela tłumaczy, że kiedy podczas pobytu za granicą, w innym państwie członkowskim, dana osoba nie jest uznawana za niepełnosprawną, nie może korzystać ze specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania. Mowa chociażby o bezpłatnym dostępie lub pierwszeństwie dostępu do różnych usług, obniżonych opłatach i pomocy osobistej. Przykładem może być korzystanie z transportu, wydarzeń kulturalnych, muzeów, ośrodków rekreacyjnych i sportowych czy parków rozrywki. Nowe zaświadczenie będzie wydawane przez właściwe organy krajowe i ma stanowić uzupełnienie istniejących kart lub zaświadczeń obowiązujących w poszczególnych państwach.

Czytaj więcej

Hamburg podnosi turystom podatek. Za to za darmo wpuści ich na taras widokowy

Dyrektywa wprowadzi konkretne wymogi dla członków wspólnoty. I tak dokumenty będą musiały być dostępne zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej, warunki oraz zasady ich wydawania i odbierania muszą być publicznie dostępne i przygotowane w przystępnych formatach, dotyczy to również zasad udzielania informacji.

Państwa będą musiały też umożliwić tym osobom, ich organizacjom przedstawicielskim i właściwym organom publicznym ewentualne wystąpienie do sądu na mocy krajowego porządku przy dochodzeniu swoich praw. Po implementacji przepisów dyrektywy, jeśli dojdzie do jej naruszenia, państwa będą zobowiązane nałożyć karę pieniężną i zastosować środki naprawcze.

Teraz wniosek KE zostanie poddany debacie w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europy. Po przyjęciu dyrektywy członkowie będą mieli 18 miesięcy na przeniesienie jej zapisów do prawa krajowego.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się w krajach wspólnoty. Chodzi o to, by mogły na równych zasadach korzystać z preferencyjnego traktowania i prawa do parkowania podczas pobytu w innym państwie członkowskim. W swoim wniosku KE wprowadza ujednoliconą europejską kartę osoby z niepełnosprawnością i ulepsza dotychczasową europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami. Obie karty będą uznawane w całej UE.

Zanim Wyjedziesz
Za gorąco na Akropol. Zamknięty
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Zanim Wyjedziesz
Kolejny protest przeciwko turystyce w Hiszpanii. „Czas wyjść na ulice”
Zanim Wyjedziesz
Wenecja broni się przed turystami. "Płatne wejście do miasta? Tanio już było"
Zanim Wyjedziesz
Strajki w Grecji utrudniają życie turystom. Protestują taksówkarze i przewodnicy
Zanim Wyjedziesz
Czechy podsumowały rok w turystyce. Wciąż gonią wyniki sprzed pandemii