Lotniska: Przez procedury sanitarne nie nadążamy z obsługą pasażerów

Przez obowiązujące obecnie na lotniskach procedury sanitarne czas obsługi pasażerów wydłużył się kilkakrotnie. Podróżni czekają w kolejkach do kontroli granicznej nierzadko kilka godzin – piszą w liście do władz prezesi polskich lotnisk. I apelują o uproszczenie procedur wjazdowych.

Publikacja: 06.08.2021 13:23

Lotniska: Przez procedury sanitarne nie nadążamy z obsługą pasażerów

Foto: Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Prezesi polskich lotnisk wystosowali do ministrów zdrowia, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji, Głównego Inspektora Sanitarnego, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i komendanta głównego Straży Granicznej apel o uproszczenie procedur wjazdowych do Polski. Lotniska w Polsce i na świecie zmagają się z okresowymi brakami przepustowości przylotowej, związanymi z koniecznością przestrzegania procedur kontroli sanitarnej na granicy – czytamy w piśmie.

Problem jest poważny, zdarza się, że na lotnisku zostają turyści, którzy nie zdążyli się odprawić, mimo że byli w porcie zalecane dwie godziny przed odlotem.

Oto pełna treść apelu.

Minister Zdrowia

Minister Infrastruktury

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Główny Inspektor Sanitarny

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Komendant Główny Straży Granicznej

Stanowisko prezesów polskich lotnisk w sprawie uproszczenia procedur wjazdowych do polski

Polskie lotniska, podobnie jak porty lotnicze na całym świecie, od wielu tygodni zmagają się z poważnymi problemami związanymi z okresowymi brakami przepustowości przylotowej. Jest to związane ze zmianami regulacji prawnych dotyczących procedur sanitarnych na przylotach pasażerów do Polski, jak również koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nigdzie na świecie infrastruktura lotnisk nie jest przystosowana do obsługi pasażerów w tempie, które narzucają obecne wymogi wynikające z procedur kontroli sanitarnej na granicy. Także w Polsce.

Konieczność wpisywania pasażerów na kwarantannę do systemu EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) w momencie kontroli granicznej po przylocie spoza Schengen sprawiła, że czas obsługi pasażera wydłużył się sześciokrotnie – z około 30 sekund do 2,5-3 minut. W wypadku kumulacji rejsów tworzą się długie kolejki do kontroli granicznej, a czas oczekiwania pasażerów do tej kontroli to obecnie, w szczycie sezonu wakacyjnego, nierzadko kilka godzin. Tej sytuacji nie jest w stanie poprawić wykorzystanie przez porty lotnicze dodatkowych narzędzi, takich jak koordynacja rozkładów lotów. Przewoźnicy lotniczy opracowali siatkę połączeń na podstawie parametrów koordynacyjnych portów lotniczych, definiowanych przed rozpoczęciem sezonu lotów. Teraz, w obliczu wielu zmian, jest to instrument, który nie jest w stanie zaradzić problemom z brakiem przepustowości. Pragniemy również zwrócić uwagę, że na wielu lotniskach infrastruktura terminalowa nie była projektowana do prowadzenia jakichkolwiek kontroli po przylocie z kierunków Schengen. Ponadto zauważamy, że Straż Graniczna boryka się z problemem niewystarczającą obsady wszystkich dostępnych stanowisk kontroli granicznej na przylotach oraz odlotach.

CZYTAJ TEŻ: Lotnisko Chopina: Kierunki wakacyjne kluczem do dobrych wyników

Bardzo prosimy i apelujemy o rozważenie zmiany procedur. Naszym zdaniem, spełnienie tych postulatów pozwoli utrzymać aktualne wymogi sanitarne, istotnie zaś wpłynie na zmniejszenie czasu kontroli wykonywanej na lotniskach bezpośrednio po przylocie pasażerów do kraju. Tym samym unikniemy wielogodzinnych kolejek, które same w sobie stanowią zagrożenie epidemiologiczne.

Wnioskujemy o:

  1. Umożliwienie wykorzystywania do celu wpisu na kwarantannę Elektronicznych Kart Lokalizacji Pasażera (zgodnie z nowymi wymogami) – mając na uwadze przykłady innych krajów, należałoby wprowadzić, przed wykonaniem lotu do Polski, obowiązek uzupełnienia elektronicznego formularza pasażera z wygenerowaniem kodu QR, który przekazany powinien być do systemu EWP do wykorzystania przez Straż Graniczną i/lub Sanepid do automatycznego pobierania danych osobowych i adresowych pasażerów kierowanych na kwarantannę. Wprowadzane od 17 lipca 2021 r. elektroniczne karty identyfikacji pasażera stanowią jedynie źródło informacji dla GIS i dane w nich zawarte nie są automatycznie wykorzystywane do dokonywania wpisów na kwarantannę, a tym samym nie skracają kolejek do kontroli paszportowej.
  1. Alternatywnie – przeniesienie ze Straży Granicznej do Sanepidu (lub np. urzędów wojewódzkich) czasochłonnych czynności polegających na wpisywaniu danych do systemu EWP osób przekraczających granicę po przylocie (wpis na kwarantannę) – w takim wypadku pasażer w trakcie kontroli granicznej powinien przekazywać funkcjonariuszowi SG jedynie wypełniony kwestionariusz z danymi teleadresowymi miejsca pobytu na kwarantannie, który następnie powinien zostać przekazany do Sanepidu (lub UW) w celu późniejszego wprowadzenia do bazy EWP – podobnej procedury jak obecnie jest to wykonywane w wypadku nakładania kwarantanny po kontroli sanitarnej na przylotach Schengen.
  1. Zrównoważenie zasad przekraczania powietrznej granicy (przyloty z krajów Schengen) z procedurami istniejącymi na lądowej i morskiej granicy wewnętrznej w celu ograniczenia zaangażowania funkcjonariuszy Straży Granicznej – w tym celu należy zlikwidować obowiązek przekazywania funkcjonariuszom Straży Granicznej na przejściach lotniczych Schengen tak zwanych „formularzy kwarantannowych”, które zawierają informacje adresowo – osobowe i są wypełniane przez pasażerów po przylocie na lotnisku. Dane te będą dostępne w ramach Elektronicznych Kart Lokalizacji Pasażerów (pkt 1).
  1. Przywrócenie możliwości testowania pasażerów na obecność COVID-19 wszystkich rejsów non-Schengen tuż po przylocie do Polski na terenie lotniska przed przekroczeniem granicy – wynik negatywny powinien umożliwiać brak konieczności wpisu pasażera na kwarantannę. Testy przeprowadzane na polskich lotniskach posiadają najwyższy stopień wiarygodności zatem mogłyby być honorowane nawet w wypadku przylotów z takich krajów jak np. Wielka Brytania, Ukraina czy Gruzja (zwłaszcza przy jednoczesnym braku akceptacji wiarygodności testów wykonywanych przed wylotem w tych krajach). Odprawy pasażerów z Ukrainy czy Gruzji są obecnie najbardziej czasochłonne. Przyloty z Wielkiej Brytanii to z kolei rosnące potoki pasażerów. Umożliwienie wykonywania testów zaraz po lądowaniu, a przed kontrolą graniczną istotnie skróci czas tej odprawy.
  1. Przywrócenie dla przylotów non-Schengen respektowania wyników testów wykonanych poza granicami kraju dla zwolnienia z obowiązku kwarantanny – analogicznie jak ma to miejsce w wypadku lotów z kierunków Schengen. Te same wyniki testów respektowane są przy locie z kierunków non-Schengen przez port przesiadkowy w strefie Schengen. Nie są jednak już uznawane dla połączeń bezpośrednich.
  1. Przywrócenie możliwości wykreślania z kwarantanny osób przylatujących do Polski z krajów non-Schengen, jeśli w okresie 48h po lądowaniu w Polsce wykonają test na obecność COVID i uzyskają wynik negatywny.
  1. Dopuszczenie na przylotach non-Schengen do obsługi przez bramki ABC również pasażerów, którzy podlegają kwarantannie – w takim przypadku okazanie Elektronicznej Karty Lokalizacji Pasażera (pkt 1) lub przekazanie wypełnionego formularza kwarantannowego funkcjonariuszowi SG (pkt 2) nastąpi przed wejściem do bramek ABC.
  1. Upoważnienie personelu lotniskowego do kwalifikowania pasażerów do obsługi przez bramki ABC – weryfikacja zasadności zwolnienia z kwarantanny (szczepienia, testy z wynikiem negatywnym, ozdrowieńcy) poprzez użycie czytników kodu QR – program Skaner Certyfikatów COVID Ministerstwa Zdrowia.
  1. Podwyższenie z 12 do 16 lub nawet 18 lat wieku dzieci, które nie podlegają wpisowi na kwarantannę, o ile ich rodzice lub opiekunowie są osobami zwolnionymi z kwarantanny. Konieczność wpisu na kwarantannę choćby jednego członka rodziny wydłuża czas kontroli granicznej całej rodziny.

ZOBACZ TAKŻE: Lotnisko w Katowicach: Po przebudowie obsłużymy do 8 milionów pasażerów

Podpisali:

Stanisław Wojtera – prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Tomasz Moraczewski – prezes Portu Lotniczego w Bydgoszczy

Tomasz Kloskowski – prezes Portu Lotniczego w Gdańsku

Artur Tomasik – prezes Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach

Radosław Włoszek – prezes Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach

Andrzej Hawryluk – prezes Portu Lotniczego w Lublinie

Anna Midera – prezes Portu Lotniczego w Łodzi

Tomasz Kądziołka – prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

Mariusz Wiatrowski – prezes Portu Lotniczego w Poznaniu

Adam Hamryszczak – prezes Portu Lotniczego w Rzeszowie-Jasionce

Maciej Dziadosz – prezes Portu Lotniczego w Szczecinie-Goleniowie

Leszek Chorzewski – prezes Portu Lotniczego w Modlinie

Dariusz Kuś – prezes Portu Lotniczego we Wrocławiu

Prezesi polskich lotnisk wystosowali do ministrów zdrowia, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji, Głównego Inspektora Sanitarnego, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i komendanta głównego Straży Granicznej apel o uproszczenie procedur wjazdowych do Polski. Lotniska w Polsce i na świecie zmagają się z okresowymi brakami przepustowości przylotowej, związanymi z koniecznością przestrzegania procedur kontroli sanitarnej na granicy – czytamy w piśmie.

Problem jest poważny, zdarza się, że na lotnisku zostają turyści, którzy nie zdążyli się odprawić, mimo że byli w porcie zalecane dwie godziny przed odlotem.

Pozostało 93% artykułu
Lotniska
Wizz Air będzie mieć kolejny hangar na lotnisku w Katowicach
Lotniska
Lotnisko Chopina w Warszawie – wyniki kwietnia rekordowe
Lotniska
Portugalia daje zielone światło swojemu „CPK”. Właśnie ogłosiła, gdzie powstanie
Lotniska
Najlepszy kwiecień w historii katowickiego lotniska. Milion pasażerów na liczniku
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Lotniska
Jazeera Airways połączy Kraków z Kuwejtem
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?