Dzisiaj miało miejsce pierwsze walne zgromadzenia członków oddziału. Wybrali oni swoje władze. Prezesem został Dariusz Wojtal (Intour, Warszawa), touroperator wyspecjalizowany w turystyce przyjazdowej, wiceprezes PIT.

Wiceprezesami zostali Andrew Hulewicz (Mazurkas Travel, Warszawa), Tadeusz Milik (Furnel Travel, Warszawa), Piotr Laskowski (UTC Tour Operator, Kraków), Karolina Gnusowska-Weiss (Weiss Travel, Poznań). Do zarządu weszli jeszcze Anna Jędrocha (Inter Krak, Symposium Cracoviense, Kraków) i Andreo Grzębowski (Flugo, Bydgoszcz), a na czele komisji rewizyjnej stanęli Kamil Kurak i Elżbieta Rawa.

„W ramach zaproponowanego programu działania aktywność oddziału skupi się na współpracy z jednostkami administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym, współpracy z POT, ROT-ami i LOT-ami oraz innymi organizacjami branżowymi” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie władze oddziału będą starały się prowadzić lobbing na rzecz odpowiedniego umiejscowienia i traktowania branży incomingowej w szeroko pojętej gospodarce Polski i promować turystykę przyjazdową jako „eksportera usług”.

– Turystyka przyjazdowa nie miała do tej pory swojej odrębnej reprezentacji – mówi prezes Dariusz Wojtal. – Tymczasem to dzięki nam do Polski przyjeżdża co roku 21 milionów obcokrajowców i zostawia tu ponad 20 miliardów złotych. Jesteśmy jedynym segmentem turystyki, dzięki któremu odbywa się eksport usług.

– Ciągle jednak nie jesteśmy odmrożeni. Na przykład od marca zeszłego roku obowiązuje zakaz przyjazdu do Polski turystów spoza strefy Schengen, w tym tak ważnych dla nas rynków jak Rosja i Izrael – dodaje.

""

Nowym oddziałem kierować będzie Dariusz Wojtal. Fot. archiwum prywatne.

turystyka.rp.pl

Jak wyjaśnia Wojtal, nowy oddział PIT zamierza zabiegać u władz o pomoc dla tej konkretnej grupy przedsiębiorców, prowadzić szkolenia dla swoich członków z nowych przepisów, współpracować w kwestiach promowania Polski, jako kierunku turystycznego za granicą, a także prowadzić ustalenia z „dostawcami półproduktów”, jak obiekty noclegowe, atrakcje turystyczne i muzea.

– Oddział turystyki przyjazdowej jest pierwszym oddziałem branżowym w strukturze PIT, ale mamy nadzieję, że będą powstawały kolejne, które będą skupiać przedsiębiorców z innych segmentów turystyki – na przykład wyjazdowej, młodzieżowej, obiektów noclegowych, agentów turystycznych czy agentów IATA – wyjaśnia prezes. – Będą diagnozować problemy poszczególnych środowisk, przygotowywać strategie ich rozwiązywania i uczestniczyć razem z zarządem PIT w ich rozwiązywaniu.

Polska Izba Turystyki liczy według deklaracji prezesa około 400 członków, do pierwszego oddziału branżowego na początek przystąpiło 32 z nich. Niewiadomski nie ukrywa, że nowy podział i aktywność oddziałów przyciągnie do Izby nowych członków, zainteresowanych rozwiązywaniem konkretnych problemów danej grupy zawodowej.

PIT, oprócz oddziału do spraw turystyki przyjazdowej podzielony jest tradycyjnie na oddziały regionalne: mazowiecki, łódzki, pomorski, warmińsko-mazurski, podlaski, wielkopolski, małopolski, śląski i kujawsko-pomorski. Zdaniem Niewiadomskiego zarówno oddziały terytorialne, jak i branżowe, mają rację istnienia, ponieważ się uzupełniają i każdy ma inny zasięg działania.