Zarząd na lata 2020-2021 powołało walne zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej z udziałem przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej i centrów informacji turystycznej z całej Polski, które odbyło się w pierwszych dniach grudnia w Tarnowie – podała dziś w komunikacie Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Na czele zarządu ponownie stanął dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji Marcin Pałach, wiceprzewodniczącą została szefowa Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Joanna Liberadzka- Duras.

Do zarządu weszło również pięcioro członków – Marcin Dąbrowski z Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Piotr Kończewski z Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie, Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich, Marlena Rogowska z Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Mariola Pieńkowska ze Stołecznego Biura Turystyki. Funkcję sekretarza pełnić będzie Liliana Topolnicka-Waszczuk z Polskiej Organizacji Turystycznej.

CZYTAJ TEŻ: NIK: Promocja turystyczna działa, ale nie wiemy czy skutecznie

Jak pisze POT na swojej stronie internetowej, Forum Informacji Turystycznej jest jej zespołem konsultacyjno-doradczym, płaszczyzną integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej oraz koordynacji przedsięwzięć i wymiany doświadczeń służących jego doskonaleniu. Tworzą je certyfikowane punkty informacji turystycznej. Członkowie pracują na jego rzecz społecznie.

Do zadań forum należy proponowanie kierunków działań w dziedzinie informacji turystycznej, wspieranie rozwoju kadr i promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.