W 2022 roku w krajach Unii udzielono 2,72 miliarda noclegów, tylko 5,6 procent mniej niż w 2019 roku, kiedy było ich 2,88 miliarda. Oznaczało to znaczny wzrost w porównaniu z liczbą noclegów w 2020 i 2021 r. (1,42 mld w 2020 r., 1,83 mld w 2021 r.; odpowiednio plus 91,1 procent i plus 48,3 procent w 2022 r.).

Ruch turystyczny systematycznie rósł, z miesiąca na miesiąc i ostatecznie zbliżył się do poziomu z tych samych miesięcy 2019 roku. O ile w pierwszym półroczu noclegów było o 11 procent mniej niż przed pandemią, o tyle w drugim półroczu już tylko zabrakło 1,9 procent do tamtego rekordu.

Eurostat

Dane za 2022 rok pokazują również, że liczba nocy spędzonych przez gości z zagranicy zbliżyła się do poziomu z 2019 roku (1,19 miliarda nocy w 2022 roku w porównaniu z 1,36 miliarda w 2019 roku; mniej o 12,6 procent). Oznacza to silny wzrost w porównaniu z liczbą noclegów udzielonych turystom zagranicznym w 2020 i 2021 roku (412,5 mln noclegów w 2020 r., 587,8 mln w 2021 r.; odpowiednio plus 188,8 procent i plus 102,6 procent w 2022 r.) - wylicza Eurostat.

Jeśli chodzi o podróże krajowe, dane z 2022 r. wskazują na rekordową liczbę 1,53 miliarda noclegów, co oznacza wzrost o 10,9 mln w porównaniu z 2019 r. (więcej o 0,7 procent).

Wśród krajów Unii Europejskiej liczba noclegów udzielonych turystom krajowym i zagranicznym w 2022 r. w porównaniu z 2019 r. wzrosła w trzech państwach członkowskich, dla których dostępne są dane – w Danii (38,4 mln noclegów w 2022 r. w porównaniu z 34,3 mln w 2019 r.; więcej o 12,3 procent), Holandii (128,3 mln w porównaniu z 123,4 mln; plus 3,9 procent) i Belgii (42,7 mln w porównaniu z 42,5 mln; wzrost o 0,5 procent).

Eurostat

Inne kraje nie doszły jeszcze w pełni do siebie po kryzysie wywołanym covidem. Dotyczyło to zwłaszcza Łotwy (3,9 mln w 2022 r. w porównaniu z 5,5 mln w 2019 r.; spadek o 29,6 procent) i Słowacji (12,3 mln w porównaniu z 17,2 mln; mniej o 28,3 procent).

Co ciekawe, dane Eurostatu lokują Polskę wysoko, bo na dziesiątym miejscu, wśród krajów, które najszybciej wracają do poziomu noclegów sprzed covidu. Polska w 2022 roku miała według nich jedynie cztery procent uszczerbku wobec stanu z 2019 roku. Średnia unijna to minus 5,5 procent.

*Dane pochodzą z opublikowanych dziś przez Eurostat wczesnych szacunków dotyczących turystyki za okres styczeń-październik lub styczeń-listopad, w zależności od kraju.