Polacy wydali na podróże 87 miliardów złotych. Wyjechał co drugi

W 2022 roku w podróż z co najmniej jednym noclegiem wybrało się 19,1 miliona Polaków. Wydali na to w sumie 86,6 miliarda złotych, czyli o połowę więcej niż w roku poprzednim - wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

Publikacja: 28.07.2023 15:16

Polacy wydali na podróże 87 miliardów złotych. Wyjechał co drugi

Foto: PAP, Jerzy Ochoński

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Turystyka w 2022 r.”, w którym przedstawił dane dotyczące między innymi wykorzystania bazy noclegowej w Polsce, a także podróży Polaków i turystów zagranicznych do Polski.

Podróże Polaków

W 2022 roku w przynajmniej jednym prywatnym wyjeździe turystycznym, z co najmniej jednym noclegiem, uczestniczyło 19,1 miliona mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej (o 12,5 procent więcej niż w 2021 r.), czyli 59,1 procent respondentów z tej grupy wiekowej.

Polacy odbyli łącznie 74,4 miliona podróży turystycznych (jedna osoba mogła wyjeżdżać kilka razy) - to o 18,9 procent więcej niż w 2021 r.

Zdecydowanie przeważały podróże krajowe - było ich 61,2 miliona, z czego 34,8 miliona to podróże krótkookresowe (2-4 dni).

GUS

Najwięcej Polaków podróżujących po Polsce i korzystających z co najmniej jednego noclegu odwiedziło województwa małopolskie i pomorskie - odpowiednio 7,5 miliona i 7,2 miliona, za nimi uplasowały się województwa mazowieckie i zachodniopomorskie - 6,2 miliona i 5,9 miliona. Te cztery województwa obsłużyły w sumie 51,5 procent krajowego ruchu turystycznego.

Do województwa dolnośląskiego przybyło 4 miliony turystów, śląskiego - 3 miliony, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego - po 2,8 miliona, wielkopolskiego - 2,5 miliona i lubelskiego - 2,2 miliona (łącznie 33,4 procent ogółu turystów).

GUS

W wypadku wyjazdów długookresowych najpopularniejszym celem były miasta (43,7 procent), tereny nadmorskie (30,8 procent) i tereny wiejskie (22,3 procent).

W czasie podróży krótkookresowych Polacy najczęściej odwiedzali województwa mazowieckie i małopolskie, a w nich głównie miasta (59 procent), tereny wiejskie (26,4 procent) i rejony górskie (12,2 procent).

Liczba podróży zagranicznych wyniosła 13,2 miliona i przeważnie były to podróże trwające pięć dni lub dłużej (10,8 miliona).

Polacy podróżowali głównie do krajów europejskich (93,4 procent podróży). Najwięcej podróży odbyli do Niemiec (2,4 miliona), następnie Włoch (1 milion), Grecji (801 tysięcy), Wielkiej Brytanii (749 tysięcy), Hiszpanii (714 tysiące), Czech (628 tysięcy), Chorwacji (626 tysięcy), Turcji (416 tysięcy), Francji (400 tysięcy), na Słowację (378 tysięcy), do Austrii (320 tysięcy), Bułgarii (262 tysiące), Szwecji (256 tysięcy), na Węgry (250 tysięcy), do Holandii (239 tysięcy) i Norwegii (237 tysięcy).

W czołówce krajów pozaeuropejskich uplasowały się Egipt (188 tysięcy podróży) i Stany Zjednoczone (140 tysięcy).

GUS

Polacy odbyli też 22 miliony zagranicznych podróży jednodniowych (bez noclegu) - o 20,5 procent więcej niż w 2021 roku.

Wydatki związane z podróżami wyniosły łącznie 86,6 miliarda złotych (wzrost o 50,1 procent w porównaniu z poprzednim rokiem), z czego na wyjazdy krajowe z noclegami przypadało 42,1 miliarda złotych (wzrost o 31,9 procent), wyjazdy zagraniczne z noclegami - 33,6 miliarda złotych (wzrost o 95,2 procent), a na zagraniczne podróże jednodniowe - 10,9 miliarda złotych (wzrost o 27 procent).

Średnie wydatki jednej osoby na krajową podróż trwającą od 2 do 4 dni wyniosły 467 złotych (wzrost o 21,9 procent), podróż trwającą 5 dni lub dłużej - 1293 złote (wzrost o 16,9 procent), a na zagraniczne odpowiednio 2268 złotych (wzrost o 30,3 procent) i 3006 złotych (wzrost o 10,4 procent). Na zagraniczną podróż bez noclegu jedna osoba przeznaczyła średnio 494 złote (wzrost o 0,5 procent).

Turyści zagraniczni w Polsce

W 2022 r. przyjechało do Polski 71,8 miliona cudzoziemców, z czego 15,9 miliona turystów i 55,9 miliona odwiedzających jednodniowych (odpowiednio o 40,7 procent, 64 procent i 35,3 procent więcej niż w 2021 r.).

W wypadku turystów głównym celem przyjazdu były odwiedziny u krewnych lub znajomych (39,9 procent), następnie sprawy służbowe (21,3 procent) oraz wypoczynek, rekreacja, wakacje (19,2 procent). Odwiedzający jednodniowi przyjeżdżali do Polski głównie na zakupy (74,7 procent), w sprawach służbowych (6,9 procent) i na wypoczynek (5,9 procent).

Do Polski przyjeżdżali głównie mieszkańcy krajów sąsiednich, którzy stanowili 65,6 procent ogółu turystów oraz 98,1 procent ogółu odwiedzających jednodniowych. Przeważali Niemcy, zarówno w kategorii turystów, jak i odwiedzających jednodniowych, stanowiąc odpowiednio 32,7 procent i 52,6 procent ogółu gości z krajów graniczących z Polską.

GUS

Z kolei w grupie turystów z krajów niegraniczących z Polską największy odsetek stanowili Brytyjczycy (4,4 procent wszystkich turystów), za nimi uplasowali się Amerykanie i Francuzi (po 2,8 procent), Holendrzy (2,4 procent), Włosi (2,2 procent), Austriacy i Norwegowie (po 1,7 procent), Szwedzi (1,6 procent) i Hiszpanie (1,5 procent).

Cudzoziemcy odwiedzający Polskę wydali (przed podróżą u siebie w kraju i podczas pobytu w Polsce) 44,8 miliarda złotych, czyli o 56,6 procent więcej niż w roku 2021, z czego turyści - 26,4 miliarda złotych (wzrost o 70,3 procent), a odwiedzający jednodniowi - 18,5 miliarda złotych (wzrost o 40,4 procent).

GUS

Obiekty noclegowe

W 2022 roku z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 35,4 miliona turystów, tj. o 53,5 procent więcej niż w 2021 roku. Liczba turystów krajowych wzrosła o 43,3 procent, a zagranicznych o 135,2 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Liczba noclegów udzielonych turystom wyniosła 93,9 miliona (o 42,5 procent więcej niż rok wcześniej), w tym 15,3 miliona przypadło na turystów zagranicznych (w 2021 roku 7,3 miliona).

Czas pobytu turystów krajowych i zagranicznych w obiektach był podobny - skorzystali oni średnio z niespełna trzech noclegów.

Najwięcej turystów przyjęły obiekty w województwach mazowieckim (5,9 miliona) i małopolskim (5,2 miliona). W tych województwach przebywało również najwięcej turystów zagranicznych - odpowiednio 1,5 miliona i 1,2 miliona.

Z kolei najwięcej noclegów udzieliły obiekty w województwach zachodniopomorskim (15,2 miliona), małopolskim (13,7 miliona) i mazowieckim (10,3 miliona).

Miejsca noclegowe przygotowane dla turystów w 2022 r. były znacznie lepiej wykorzystane niż w poprzednim roku. Stopień wykorzystania miejsc w obiektach mających ich 10 lub więcej był większy niż rok wcześniej i wyniósł średnio 40,4 procent (w 2021 r. 32,3 procent).

Najlepsze obłożenie zanotowały obiekty w województwie zachodniopomorskim (47,8 procent), z kolei najniższy wskaźnik wykorzystania miejsc miało województwo lubelskie (31,2 procent).

GUS

W Polsce działało (stan na koniec lipca 2022 roku) 18,8 tysiąca obiektów noclegowych, z czego 9 tysięcy (48 procent) miało mniej niż 10 miejsc. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba obiektów z mniej niż 10 miejscami noclegowymi wzrosła o 7 procent, natomiast tych z co najmniej 10 miejscami spadła 1,8 procent. W sumie dostępnych było 850 tysięcy miejsc noclegowych (o 1,4 tysiąca, czyli 0,2 procent mniej niż rok wcześniej).

Najwięcej obiektów działało w województwach zachodniopomorskim (1397), pomorskim (1395), małopolskim (1313) i dolnośląskim (914). Skupiały one ponad połowę (51,4 procent) bazy noclegowej w kraju. Najmniej obiektów miały województwa opolskie (120), świętokrzyskie (227), podlaskie (250), lubuskie (257) i łódzkie (273).

GUS

GUS
Popularne Trendy
Turystyczni blogerzy stają w szranki. „Odkrywamy niezwykłe polskie miejsca”
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Popularne Trendy
Idealne wakacje Polaka? Plaża, all inclusive i animacje dla dzieci
Popularne Trendy
Polska zaprasza na rowery, kajaki i wędrówki. Nowa promocja w Niderlandach
Popularne Trendy
Hiszpania ma problem z pensjami w turystyce. Kobiety zostają w tyle
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Popularne Trendy
Anna Ptak nową prezeską turystyki dziecięcej w Polskiej Izbie Turystyki