Pielgrzymów najwięcej przybywa z Francji, Portugalii i Hiszpanii. Przez wiele dni wędrują oni szlakami Camino de Santiago. Tradycja odwiedzania miejsca pochówku świętego Jakuba ma już ponad tysiąc lat, zainicjowane zostało za panowania króla Alfonsa II (lata 792-842).

Święty Jakub był wielkim ewangelistą Hiszpanii, przez wiele setek lat istniała tradycja naukowa i literacka potwierdzająca to przekonanie.

Czytaj więcej

Hiszpanie do turystów: Nie myjcie się pod prysznicem! Damy wam wiaderka na wodę

Wieki XI, XII i XIII uważa się za złoty wiek pielgrzymek. Sądzono, że w XX wieku rozwój transportu zmechanizowanego, takiego jak samochody i samoloty, może doprowadzić do zmniejszenia liczby pielgrzymów udających się do Santiago pieszo lub konno. Tak się jednak nie stało, szczególnie w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił ogromny wzrost zainteresowania i liczby pielgrzymów podróżujących do Santiago de Compostela pieszo, konno lub rowerem. Pielgrzymów zachęciły wizyty papieża Jana Pawła II w 1982 r. iw 1989 r., kiedy w Santiago odbywały się Światowe Dni Młodzieży. Liczba pielgrzymów stale rośnie.