Górną granicę wieku przewidziano w prawie unijnym. Jeden z pilotów Lufthansy po ukończeniu 65 roku życia nie dostawał przez dwa miesiące zapłaty od swojej firmy. Miał aktualną licencję i kwalifikacje instruktora. Poskarżył się więc w sądzie pracy. Jego zdaniem granica 65 lat stanowi dyskryminację ze względu na wiek i narusza wolność wyboru zawodu.

Niemieccy sędziowie wystąpili z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości. Ten orzekł, że granica wieku jest ważna i uzasadniona ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie. Sędziowie tłumaczyli, że niezaprzeczalnie zdolności fizyczne konieczne do wykonywania zawodu pilota liniowego pogarszają się z wiekiem.

Jednocześnie trybunał zauważył, że granica wieku ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do zarobkowego transportu lotniczego. W sprawie swobody wykonywania zawodu trybunał stwierdził, że pilot, który osiągnął wiek 65 lat, nadal może pracować dla linii lotniczej i pełnić funkcję instruktora.