Analiza danych systemu do zarządzania sprzedażą Ziel pokazuje, że styczeń tego roku był już trzecim miesiącem z rzędu, w którym niemieccy agenci turystyczni zanotowali wzrost sprzedaży - informuje Touristik Aktuell. W styczniu 2017 roku sięgnął on 3 procent (porównując rok do roku). Łącznie pierwszy kwartał nowego roku rozliczeniowego (od 1 listopada do 31 stycznia) zaowocował zaś wzrostem w wysokości 6,7 procent.

Dobre wyniki agenci zawdzięczają przede wszystkim sprzedaży w ramach wczesnej rezerwacji wycieczek do Hiszpanii, Portugalii, Grecji i dalekich krajów. W tym samym czasie słabo sprzedawała się jednak Turcja, w przypadku której niższy popyt doprowadził też do znacznego spadku cen ofert.

Na potrzeby comiesięcznej analizy Ziel wykorzystuje dane rezerwacyjne (obrót) około 1,5 tysiąca mniejszych i średnich biur agencyjnych.