Rozpoczynające się 5 lipca 2014 roku połączenie ma wpłynąć na zwiększenie ruchu turystycznego pomiędzy przygranicznymi miastami partnerskimi Bardejów (czeskie Bardejov) i Krynicą. Nowe połączenia autobusowe mają zachęcić mieszkańców z obydwu miasteczek i odwiedzających je turystów do częstszych wycieczek za granicę. Oba miasta są bowiem od siebie oddalone tylko o 30 kilometrów. Słowackie Bardejów od 2000 roku zapisane jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaś Krynica mieści się w czołówce polskich uzdrowisk.

Realizatorem przygranicznego połączenia autobusowego Krynica Zdrój – Bardejov – Bardejovske Kupele jest słowacka firma Komunitna Nadacia Bardejov. Cena biletu w obie strony to około 17 złotych.