Dobra osobiste Sikha do kasacji

Sąd Najwyższy rozpatrzy sprawę naruszenia dóbr osobistych Sikha podczas kontrolowania bezpieczeństwa na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Publikacja: 22.04.2014 14:02

Dobra osobiste Sikha do kasacji

Foto: Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz

17 kwietnia, Sąd Najwyższy orzekł o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocników Shamindera Puri, Sikha, który dochodził ochrony dóbr osobistych w związku z nakazywaniem mu zdejmowania turbanu podczas kontroli na lotnisku.

Pozew o ochronę dóbr osobistych został złożony we wrześniu 2010 r. Przed Sądem Okręgowym Shaminder Puri dowodził, że przeprowadzana kontrola bezpieczeństwa naruszyła jego godność, cześć, wolność sumienia i religii oraz wyznania. Zdjęcie turbanu w miejscu publicznym traktowane jest przez Sikhów jak obelga.

Shaminder Puri domagał się przeprosin, przeprowadzania kontroli w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych, a także zasądzenia 30 tys. złotych na cel społeczny. Sąd Okręgowy w Warszawie w 2011 r. stwierdził, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, ale nie było ono bezprawne. Zdaniem sądu funkcjonariusze Straży Granicznej, który w trakcie kontroli nakazywali Sikhowi zdjęcie turbanu, działali w ramach swoich kompetencji wynikających z przepisów.

Poszkodowany złożył apelację, którą uzasadniał tym, że do zapewnienia bezpieczeństwa na lotnisku nie jest konieczne, aby za każdym razem zdejmował turban. Dowodem na to są kontrole, w trakcie których nie był proszony o zdjęcie turbanu. Wobec tego należy uznać, że Straż Graniczna nie zastosowała jedynie niezbędnych i najmniej uciążliwych środków, mając na uwadze poszanowanie wyznania i kultury pasażera. Sąd Apelacyjny w  2013 r. podzielił jednak argumenty sądu I instancji.

W skardze kasacyjnej pełnomocnicy Shamindera Puriego zarzucili przede wszystkim, że sądy odmówiły skontrolowania proporcjonalności działań funkcjonariuszy Straży Granicznej mimo stwierdzenia, że naruszały one dobra osobiste powoda. Wnioskując o przyjęcie skargi do rozpoznania, podkreślili wagę kompetencji sądów cywilnych w kontrolowaniu proporcjonalności władczych kompetencji stosowanych względem obywateli, które zakwestionował Sąd Apelacyjny.

- Sądy cywilne powinny badać, czy organy władzy nie naruszają w sposób nieproporcjonalny dóbr osobistych jednostek, kwestia ta jest fundamentalna dla praworządności i ochrony praw człowieka – podkreśla Karolina Rusiłowicz, prawniczka z HFPC.

Sąd Najwyższy przyjmując skargę do rozpoznania uznał, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne. Sąd rozpatrzy sprawę prawdopodobnie pod koniec maja.

Shamindera Puriego reprezentują pro bono mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i mecenas Janusz Tomczak z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

17 kwietnia, Sąd Najwyższy orzekł o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocników Shamindera Puri, Sikha, który dochodził ochrony dóbr osobistych w związku z nakazywaniem mu zdejmowania turbanu podczas kontroli na lotnisku.

Pozew o ochronę dóbr osobistych został złożony we wrześniu 2010 r. Przed Sądem Okręgowym Shaminder Puri dowodził, że przeprowadzana kontrola bezpieczeństwa naruszyła jego godność, cześć, wolność sumienia i religii oraz wyznania. Zdjęcie turbanu w miejscu publicznym traktowane jest przez Sikhów jak obelga.

Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?