Dobra osobiste Sikha do kasacji

Sąd Najwyższy rozpatrzy sprawę naruszenia dóbr osobistych Sikha podczas kontrolowania bezpieczeństwa na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Publikacja: 22.04.2014 14:02

Dobra osobiste Sikha do kasacji

Foto: Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz

17 kwietnia, Sąd Najwyższy orzekł o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocników Shamindera Puri, Sikha, który dochodził ochrony dóbr osobistych w związku z nakazywaniem mu zdejmowania turbanu podczas kontroli na lotnisku.

Pozew o ochronę dóbr osobistych został złożony we wrześniu 2010 r. Przed Sądem Okręgowym Shaminder Puri dowodził, że przeprowadzana kontrola bezpieczeństwa naruszyła jego godność, cześć, wolność sumienia i religii oraz wyznania. Zdjęcie turbanu w miejscu publicznym traktowane jest przez Sikhów jak obelga.

Shaminder Puri domagał się przeprosin, przeprowadzania kontroli w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych, a także zasądzenia 30 tys. złotych na cel społeczny. Sąd Okręgowy w Warszawie w 2011 r. stwierdził, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, ale nie było ono bezprawne. Zdaniem sądu funkcjonariusze Straży Granicznej, który w trakcie kontroli nakazywali Sikhowi zdjęcie turbanu, działali w ramach swoich kompetencji wynikających z przepisów.

Poszkodowany złożył apelację, którą uzasadniał tym, że do zapewnienia bezpieczeństwa na lotnisku nie jest konieczne, aby za każdym razem zdejmował turban. Dowodem na to są kontrole, w trakcie których nie był proszony o zdjęcie turbanu. Wobec tego należy uznać, że Straż Graniczna nie zastosowała jedynie niezbędnych i najmniej uciążliwych środków, mając na uwadze poszanowanie wyznania i kultury pasażera. Sąd Apelacyjny w  2013 r. podzielił jednak argumenty sądu I instancji.

W skardze kasacyjnej pełnomocnicy Shamindera Puriego zarzucili przede wszystkim, że sądy odmówiły skontrolowania proporcjonalności działań funkcjonariuszy Straży Granicznej mimo stwierdzenia, że naruszały one dobra osobiste powoda. Wnioskując o przyjęcie skargi do rozpoznania, podkreślili wagę kompetencji sądów cywilnych w kontrolowaniu proporcjonalności władczych kompetencji stosowanych względem obywateli, które zakwestionował Sąd Apelacyjny.

- Sądy cywilne powinny badać, czy organy władzy nie naruszają w sposób nieproporcjonalny dóbr osobistych jednostek, kwestia ta jest fundamentalna dla praworządności i ochrony praw człowieka – podkreśla Karolina Rusiłowicz, prawniczka z HFPC.

Sąd Najwyższy przyjmując skargę do rozpoznania uznał, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne. Sąd rozpatrzy sprawę prawdopodobnie pod koniec maja.

Shamindera Puriego reprezentują pro bono mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i mecenas Janusz Tomczak z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

17 kwietnia, Sąd Najwyższy orzekł o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocników Shamindera Puri, Sikha, który dochodził ochrony dóbr osobistych w związku z nakazywaniem mu zdejmowania turbanu podczas kontroli na lotnisku.

Pozew o ochronę dóbr osobistych został złożony we wrześniu 2010 r. Przed Sądem Okręgowym Shaminder Puri dowodził, że przeprowadzana kontrola bezpieczeństwa naruszyła jego godność, cześć, wolność sumienia i religii oraz wyznania. Zdjęcie turbanu w miejscu publicznym traktowane jest przez Sikhów jak obelga.

Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy
Turystyka
Sun & Fun - stara marka, nowy właściciel
Materiał Promocyjny
Nowe miejsce spotkań dla biznesu i kultury w Krakowie. W kwietniu otwarcie unikalnego konceptu Stradom House
Turystyka
Brate.com - polski startup, który wkrótce podbije Europę
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości