W związku z obserwowanym nasileniem niepokojów społecznych na Ukrainie i możliwością dalszej eskalacji sytuacji wewnętrznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym lub planującym w najbliższym czasie pobyt na Ukrainie zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w miejscach zgromadzeń publicznych.