Stosowne rozporządzenie w tej sprawie wydał minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Wprowadzana regulacja umożliwia nie tylko kontrolowanie osób przekraczających granicę, lecz także przeciwdziałanie wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek albo zagrażać bezpieczeństwu.

MSW przekonuje, że "w praktyce nie będzie się to wiązało z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu". Resort spodziewa się, że ruch podróżnych będzie płynny.

Tymczasowe przywracanie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw UE reguluje kodeks graniczny Schengen.