Zwiększenie konkurencji w tym zakresie - zdaniem większości posłów - będzie  prowadzić do obniżenia płac personelu naziemnego, obniżenia poziomu usług i pogorszenia stanu bezpieczeństwa pasażerów.Posłowie są świadomi konieczności rozładowania przepełnionych lotnisk, ale nie kosztem jakości obsługi naziemnej.

Przepisy, na które nie wyrazili zgody i odesłali ponownie do komisji transportu, zakładają zwiększenie konkurencji i angażowanie firm zewnętrznych. Obecnie prawo pozwala krajom ograniczać ich liczbę. Dotyczy to załadunku bagażu, żywności, przygotowania samolotu do lotu oraz tankowania paliwa. Większość posłów podzieliła obawy związków zawodowych największych europejskich lotnisk, które boją się pogorszenia warunków pracy i zwolnień, jeśli nie podołają konkurencji. Po wprowadzeniu zmian raport będzie ponownie głosowany.

Posłowie poparli dwa inne raporty, dotyczące lepszego rozplanowania lądowań i startów samolotów oraz skuteczniejszej ochrony przed hałasem osób mieszkających w pobliżu lotnisk. Poziom hałasu będzie określany indywidualnie dla konkretnych portów lotniczych.