Wiosną w Bałtowie oddano dziesięć nieoznakowanych ścieżek , po których podróżnik prowadzony jest za pomocą wskazówek zawartych w ulotce z mapą. Poszukując drogi do skrzynki z ukrytą pieczątką, turyści muszą wykonywać po drodze zadania i rozwiązać zagadki, ściśle związane z danym miejscem, jego topografią, historią, kulturą. Zabawa znana u nas jako podchody, nazywana jest z angielska questem (quest to po angielsku poszukiwanie, śledztwo). Ścieżki turystyczne w Bałowie prowadzą m.in. śladami dinozaurów w Żydowskim Jarze, czy opisują miłosne perypetie księżnej Druckiej-Lubeckiej.

Wkrótce zadania będzie można rozwiązywać na terenie całego Krzemiennego Kręgu, gdzie w ramach projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich powstanie kolejnych dziesięć ścieżek. Dodatkowo na ich podstawie zostanie zbudowanych dziesięć scenariuszy gier terenowych (grywalizacja), w formie nietypowych pomysłów na zwiedzanie opartych na mechanizmach znanych z różnych gier. Kolejną atrakcję mają stanowić opowiadacze bajek i legend, bajarze, którzy będą snuć opowieści i przedstawiać historie oraz legendy związane z regionem.

Połączenie podchodów, gier i opowiadania legend będzie pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce i ma szansę stać się wizytówką regionu. Projekt Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012.

Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg powstała w 2002 roku. Działa na styku dwóch województw - świętokrzyskiego i mazowieckiego, w dziesięciu gminach. Stworzyła jeden z niewielu w Polsce, sieciowych produktów turystycznych, który obecnie jest największym kompleksem turystycznym w kraju. Jego rdzeniem jest JuraPark Bałtów wraz z unikatową w skali światowej kopalnią krzemienia pasiastego w Krzemionkach oraz jedyne w Polsce żywe muzeum porcelany w Ćmielowie.