Państwowe linie kolejowe CP ostrzegają pasażerów, że w najbliższych dniach mogą mieć oni spore problemy z dotarciem do pracy. Staną zarówno pociągi podmiejskie, regionalne, jak i dalekobieżne.

Maszyniści będą początkowo prowadzić akcję protestacyjną po dwie godziny dziennie, a kulminacja protestu nastąpi w piątek, który jest w Portugalii dniem wolnym od pracy. Koleje przewidują, że tego dnia zawieszona zostanie większość połączeń.

Sytuacja ma wrócić do normy dopiero w sobotę rano. Portugalscy maszyniści protestują przeciwko antykryzysowej polityce rządu i oszczędnościom wprowadzanym w życie przez CP. Ich szczególny sprzeciw budzą wprowadzone niedawno zmiany w kodeksie pracy, które doprowadziły między innymi do zmniejszenia o połowę wynagrodzenia za pracę w święta i w godzinach nadliczbowych.

Pracownicy kolei sprzeciwiają się także planowanej prywatyzacji spółki.