W tym roku na wyjazdy wakacyjne niemieccy turyści przeznaczyli łącznie 14 miliardów euro, czyli o 4 procent więcej niż rok wcześniej. Taką informację podał instytut badawczy GfK, który na potrzeby swojej analizy, wziął pod uwagę tylko wycieczki zorganizowane, kupowane w biurach agencyjnych, bezpośrednio od touroperatorów lub u agentów internetowych. W statystykach nie zostały natomiast ujęte podróże rezerwowane samodzielnie u hotelarzy, w liniach lotniczych, na kolei, a także na specjalistycznych portalach typu Booking.com czy Airbnb. Według wszelkiego prawdopodobieństwa ta część rynku urosła także w tym roku.

Ponad dwie trzecie analizowanych podróży (77,7 procent) zostało kupionych w stacjonarnym biurze agencyjnym. Jednak to internetowe agencje turystyczne są najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży, choć GfK nie podaje konkretnych danych liczbowych. W biurach stacjonarnych zanotowano spadek rezerwacji pojedynczych usług turystycznych, takich jak przelot czy zakwaterowanie, co wpłynęło negatywnie na ich końcowy wynik finansowy. Nieprzeciętnie wzrosła jednak sprzedaż rejsów wycieczkowych (o 20 procent). Dobrze rozwija się też segment podróży zorganizowanych (wzrost o 5 procent).

Badania niemieckiego rynku turystycznego prowadzone przez GfK w Niemczech oparte są o dane rezerwacyjne od 1500 agentów i są reprezentatywne dla stacjonarnej sieci sprzedaży w tym kraju.