Mariusz Pawliczak kieruje Hotelem Krasicki w Lidzbarku Warmińskim od 2014 roku. Wcześniej, od 2012 do 2013 roku, zarządzał Hotelem Marina Golf Club, gdzie odpowiadał za ostatnią fazę inwestycji i uruchomienie obiektu. W latach 1992 – 2012 pracował w Hotelu HP Park w Olsztynie, najpierw jako asystent dyrektora ds. eksploatacyjnych, a od 2005 roku na stanowisku dyrektora hotelu, gdzie realizował m.in. rozbudowę obiektu.

Karierę w hotelarstwie rozpoczynał w latach 80. jako pracownik recepcji w Hotelu Warmiński, a następnie na stanowisku kierownika sali w hotelu Mrongovia.

Wcześniej za region warmińsko-mazurski w IGHP odpowiadał Andrzej Burkiewicz, który jednocześnie był przedstawicielem izby na Podlasiu. Od października Burkiewicz odpowiada tylko za region podlaski.

Do zadań dyrektorów regionalnych IGHP należy m.in. usprawnienie obiegu informacji w środowisku hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach organizacji, dbanie o  członków, a także pozyskiwanie nowych i śledzenie wydarzeń branżowych w regionach, współpraca z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.