Gabinet Angeli Merkel przedstawił raport dotyczący turystyki. Podkreślono w nim znaczenie tego sektora jako ważnego elementu gospodarki zarówno w Niemczech jak i na świecie. Mimo wyzwań, przed jakimi stoi branża w związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa na świecie, turystyka nadal jest jedną z najszybciej rozwijających się branż.

Iris Gleicke, rządowy pełnomocnik do spraw turystyki, podkreśla, że w 18 kadencji Bundestagu rozwój turystyki w Niemczech był mocno wspierany przez Ministerstwo Gospodarki i Energetyki, zwłaszcza turystyka kulturowa na obszarach wiejskich i tzw. podróże dla wszystkich. Autorzy raportu podają, że branża turystyczna daje zatrudnienie i przychody ludziom o różnym pochodzeniu i kwalifikacjach mieszkających w całym kraju. – Właśnie dlatego turystyka jest kluczowym sektorem dla rozwoju – twierdzi Gleicke.

W 18 kadencji Bundestagu wzrosła liczba noclegów zrealizowanych w Niemczech, przy czym zeszły rok należał do rekordowych (447,2 miliona noclegów, co oznacza wzrost o 2,5 procent rok do roku, i 171,6 miliona przyjazdów, co oznacza wzrost o 2,9 procent rok do roku). Zdaniem niemieckiego rządu rozwój tej branży ma znaczenie nie tylko gospodarcze, lecz także socjopolityczne. Jednym z podstawowych celów rządzących było też powiązanie kultury z podróżami, co miało wzmocnić znaczenie miejsc, które choć nie mają odpowiedniej infrastruktury turystycznej, są interesujące z uwagi na dziedzictwo kulturowe. Rząd zaangażował się też w rozwój ofert skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Przychody z turystyki wynoszą w Niemczech rocznie około 100 miliardów euro, co daje 4,4-procentowy udział w PKB. W branży turystycznej pracuje 2,9 miliona ludzi. Biorąc pod uwagę pośredni wpływ na gospodarkę, przychody sięgają już jednak 214,1 miliarda euro (9,7 procent PKB), a dzięki turystyce zatrudnionych jest 4,9 miliona ludzi, czyli 12 procent wszystkich pracujących.

Dane, na które powołują się autorzy raportu, pochodzą jednak jeszcze z 2012 roku. Obecnie prowadzona jest co prawda kolejna analiza wpływu turystyki na gospodarkę państwa, ale jej wyniki nie były opublikowane w momencie powstania dokumentu. Zdaniem autorów raportu sektor turystyczny jest szansą do rozwoju klasy średniej i innych branż, m.in. rzemieślnictwa, rolnictwa, budownictwa, ochrony środowiska, a także inżynierii lotniczej i samochodowej.