Partnerami przedsięwzięcia są Nadleśnictwo Rymanów Lasów Państwowych i nadleśnictwo Lasów Republiki Słowackiej we Vranovie nad Toplou.

- Leśnicy obu krajów chcą promować dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe tego regionu – mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Trasa powstanie na już istniejących drogach leśnych i szlakach turystycznych. Po stronie słowackiej zaplanowana została przebudowa czterokilometrowego odcinka drogi leśnej służącej do transportu drewna, a po stronie polskiej prace zostaną wykonane na trzech odcinkach dróg leśnych.

Oznakowanych zostanie ponad 200 km ścieżek turystycznych; 150 km w Polsce i ponad 50 km na Słowacji. Po obu stronach granicy wybudowanych zostanie m.in. siedem wiat. 72 procent kosztów pokrytych zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W latach 2014-20 na programy transgraniczne z udziałem Polski zaplanowano 820 mln euro; na współpracę polsko-słowacką 150 mln euro.