12 maja w Pekinie, podczas oficjalnej wizyty premier Beaty Szydło w Chinach, została podpisana "Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki". Ze strony polskiej podpisała ją Joanna Wronecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a ze strony chińskiej - Li Jinzao, przewodniczący Narodowego Urzędu ds. Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej (CNTA).

Jak podaje MSiT w komunikacie prasowym, "podpisanie umowy jest wyrazem zainteresowania obu stron potrzebą dalszego intensyfikowania wzajemnej współpracy oraz uznania potrzeby stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki".

Zgodnie z treścią podpisanej umowy strony będą zachęcać m.in. do: wymiany materiałów informacyjnych i promocyjnych, udziału w odbywających się w państwach obu stron targach, konferencjach i warsztatach na temat turystyki, a także zwiększania wymiany turystycznej, organizacji pobytów studyjnych dla przedstawicieli administracji turystycznej, dziennikarzy i różnych środków masowego przekazu, w celu prezentowania potencjału turystycznego i kulturalnego poszczególnych krajów, a także do przeprowadzania różnych imprez promocyjnych.

Ministerstwo przypomina, że w „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020", autorstwa Polskiej Organizacji Turystycznej, Chiny zostały umieszczone na drugim miejscu (po Niemczech) na liście krajów o największym znaczeniu dla turystyki przyjazdowej do Polski. Polska branża turystyczna systematycznie prezentuje się więc na turystycznych imprezach targowych na terenie Chin, uczestniczy też w programie dwunastu kroków na rzecz promocji przyjaznej współpracy Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej 16+1.

Resort turystyki cytuje też dane Światowej Organizacji Turystyki UNWTO i polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w 2016 roku Polskę odwiedziło ponad 82 tys. turystów z Chin, a turystów z Polski było w Chinach prawie 80 tysięcy.