Na Ukrainie z entuzjazmem przyjęto wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego zapowiadające zniesienie wiz dla jej mieszkańców, o czym świadczą wpisy w serwisach społecznościowych. Polskie regulacje, ułatwiające Ukraińcom pracę w turystyce, rolnictwie i ogrodnictwie, mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku – informuje "Gazeta Polska Codziennie".

- Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów – powiedział gazecie Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa. Uproszczona formuła obejmuje siedem dni na wydawanie zezwolenia na pracę. Jeśli będzie trudniejszy problem, to 30 dni. Kolejnym ułatwieniem ma być to, że jeśli ktoś pracuje u danego rolnika już wiele lat, będzie mógł mieć takie zezwolenie na okres trzech lat. Będzie musiał tylko potwierdzać swój przyjazd. Kolejnym zaproponowanym rozwiązaniem jest możliwość zatrudnienia pracowników ze Wschodu nie na sześć, a na dziewięć miesięcy.

"Jak wyliczył Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w ciągu roku w gospodarstwach indywidualnych potrzeba ­450–500 tys. pracowników sezonowych. Brak rąk do pracy zgłasza też wiele innych branż. Według szacunków, obecnie na polskim rynku pracuje już ponad milion Ukraińców. Wielu zatrudnia się w szarej strefie, więc statystyki są niepełne" – czytamy w artykule.

Najazd Ukraińców na rynek pracy, a ściślej dumping socjalny, niepokoi związkowców. Pracownicy ze Wschodu są bowiem gotowi pracować za niższe wynagrodzenie, byle tylko znaleźć zatrudnienie.

Pracownicy sezonowi najczęściej są zatrudniani na umowy o dzieło, co oznacza, że pracodawców nie obowiązują przepisy kodeksu pracy, płacy minimalnej ani ubezpieczenie społeczne. NSZZ "Solidarność" domaga się, by Ukraińcy byli przyjmowani na tych samych warunkach, co Polacy, a nie za niższe stawki – wskazuje "GPC".