Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2017 międzynarodowym rokiem zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju (MRZTRR). Jak podaje, chce w ten sposób promować zwiększenie roli turystyki w: zrównoważonym wzroście gospodarczym, włączaniu społecznym i redukcji ubóstwa, efektywnym korzystaniu z zasobów i ochronie środowiska, promowaniu wartości kulturowych i różnorodności oraz w wzmacnianiu atmosfery wzajemnego zrozumienia, spokoju i bezpieczeństwa.

- To niepowtarzalna okazja do podniesienia świadomości na temat wkładu zrównoważonej turystyki w rozwój sektora publicznego i prywatnego, decydentów i ogółu społeczeństwa oraz mobilizację wszystkich zainteresowanych stron do współpracy w kształtowaniu turystyki jako katalizatora pozytywnych zmian - powiedział sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai, cytowany w komunikacie polskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Oficjalne otwarcie obchodów zorganizowała Światowa Organizacja Turystyki. W ceremonii,  która odbyła się 18 stycznia w Madrycie w Hiszpanii, wzięło udział ponad 600 przedstawicieli szeroko pojętej branży turystycznej z całego świata.

Wśród pierwszych sponsorów roku turystyki są: meksykańskie Ministerstwo Turystyki, niemiecka Narodowa Organizacja Turystyczna, All Nippon Airways, Centrum Badań Globalnej Gospodarki Turystycznej, Makao, Agencja Turystyki Balearów, Minube, Amadeus, Sieć Geoparków Europejskich i The Travel Corporation. Partnerami obchodów są także: miasto Zurych, Uniwersytet na Krecie, CABI i Green Key.