Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok korzystny dla wspólnoty mieszkaniowej. Protestowała ona przeciwko zaadaptowaniu lokalu biurowego na hostel. Jej zdaniem taka działalność będzie uciążliwa dla mieszkańców.

Wspólnota zakwestionowała wydanie warunków zabudowy dla hostelu. Samorządowe kolegium odwoławcze, do którego się zwróciła, utrzymało jednak warunki w mocy. Według SKO inwestycja dotyczy lokalu zabudowy śródmiejskiej. Oczywiste jest, że tego typu zabudowie towarzyszą zawsze różne usługi, także noclegowe.

Wspólnota odwołała się od negatywnego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Jej zdaniem prowadzenie usług hotelarskich w budynku mieszkaniowym jest niedopuszczalne.

Sąd nie podzielił opinii SKO. Jego zdaniem analiza przeprowadzona dla potrzeb wydania warunków zabudowy była nierzetelna. Kolegium w ogóle się nie pochyliło nad problemem, jak takie usługi wpływają na wykonywanie prawa własności osób mieszkających w tym budynku – orzekł WSA.

Według sędziów w sytuacji, gdy przedmiotem warunków zabudowy są jedynie zmiany sposobu użytkowania lokalu, trzeba ustalić, czy można pogodzić proponowany sposób użytkowania z istniejącą dotychczas funkcją. Usługi hotelowe zmieniają zaś nie tylko dostęp do mieszkań, ale i do całego budynku. WSA zacytował także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, że usług hotelowych nie zalicza się do usług o charakterze mieszkaniowym.