Czynną od końca maja ekspozycję obejrzało już prawie 200 tysięcy ludzi. Dziennie w kolejce po bilety na wystawę Boscha ustawia się pod muzeum Prado kilkaset osób. Wielu przyjeżdża specjalnie z odległych zakątków Hiszpanii, wśród zwiedzających są też turyści. Chętnych jest tylu, że nie wszyscy mogą wejść na wystawę. Kierownictwo  El Prado postanowiło więc, że w dni robocze muzeum czynne będzie do dziesiątej wieczorem, a w święta - o godzinę krócej.

Wystawę przygotowano z okazji pięćsetnej rocznicy śmierci Hieronima Boscha. Prezentowanych jest na niej 58 obrazów wypożyczonych z największych muzeów świata. Prace te nigdy dotąd nie były razem prezentowane. Zobaczyć można "Ogród rozkoszy ziemskich" uważany za najważniejszy obraz twórcy, a także "Kuszenie świętego Antoniego" i "Siedem grzechów głównych". Ekspozycja czynna będzie do 11 września.