Oznacza to, że od wszystkich aplikujących o wizę Białorusinów i Ukraińców będą pobierane odciski palców. Polskie konsulaty na Białorusi uprzedziły wcześniej o tym miejscowe media. Ambasada Polski w Mińsku poinformowała, że po wprowadzeniu Wizowego Systemu Informacyjnego osoby ubiegające się o wizę będą zobowiązane do osobistego stawienia się w urzędzie konsularnym. Zostaną tam od nich pobrane informacje biometryczne oraz zdjęcia.

Skany odcisków palców będą przechowywane w systemie przez 59 kolejnych miesięcy w celu ponownego wykorzystania przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków wizowych. Z obowiązku zdawania odcisków palców zostały zwolnione dzieci do 12 lat, osoby od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe i członkowie oficjalnych delegacji rządowych.

Głównym celem Wizowego Systemu Informacyjnego jest uproszczenie procesu wydawania wiz, przyspieszenie kontroli granicznej i zwiększenie bezpieczeństwa zarówno państw strefy Schengen, jak i osób ubiegających się o wizę.