Poprzednie najlepsze osiągnięcie zanotowano rok wcześniej - niecałe 6 milionów. Dane te rejestrowane są od 1985 roku, jest jednak prawie niemożliwe, aby wcześniej w podziemnej kolejce w jednym dniu znalazło się więcej osób, bo sieć nie była aż tak rozwinięta jak dzisiaj, w użyciu było też mniej wagonów.

Nowojorskie metro należy do największych na świecie. Ma 26 linii, 468 stacji. W latach 70. i 80. przeżywało kryzys. Panoszyła się przestępczość. W 1990 roku z metra korzystało o połowę mniej nowojorczyków niż obecnie.