Przygotowane przez instytuty badania opinii publicznej Gallup i Healthways zestawienie pokazuje, że najwięcej cieszących się życiem ludzi mieszka w Ameryce Łacińskiej. Na tym właśnie kontynencie położonych jest aż sześć krajów z pierwszej dziesiątki państw o najbardziej zadowolonych obywatlach.

Poza podium, ale z równie imponującym wynikiem, znalazły się: Austria, Brazylia, Urugwaj, Salwador, Szwecja, Gwatemala i Kanada. Ostatnie miejsca na liście zajęły Syria i Afganistan.

Jak wynika z badania, w wypadku krajów latynoskich o poczuciu szczęścia i zadowolenia z życia nie decydował czynnik finansowy. Odwrotnie było w krajach Zachodu. Tu o codziennym zadowoleniu decydowały głównie warunki materialne.

Zbadanie poziomu szczęścia na świecie nie było łatwe. Amerykańskie firmy konsultingowe przeprowadziły w tym celu ponad 133 tysiące sondaży w 135 krajach.

W badaniu przyjęto, że szczęście jest rozumiane jako dobre samopoczucie bądź powodzenie, które wynika z pięciu czynników: stabilności finansowej, stosunków społecznych, bezpieczeństwa, sprawności fizycznej i poczucia celu.