Radni z Madrytu zadecydowali, że po przekroczeniu bezpiecznego poziomu stężenia niebezpiecznych substancji, ruch samochodów w centrum miasta będzie zmniejszony o połowę, a na autostradach wjazdowych nie będzie można przekroczyć 70 kilometrów na godzinę.

Szybkość wprowadzania ograniczeń będzie zależała od poziomu zanieczyszczenia powietrza. Przede wszystkim ruch zostanie ograniczony, jeśli stężenie dwutlenku azotu w powietrzu przekroczy 200 mikrogramów na metr sześcienny i nie ulegnie zmniejszeniu przez 4 kolejne dni. Jeśli jednak stężenie przekroczy poziom 250 mikrogramów na metr sześcienny - ruch będzie ograniczany już po trzech godzinach. Przekroczenie poziomu 400 mikrogramów skutkować zaś będzie natychmiastową interwencją władz.

W dniach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza w mieście będzie jeździło więcej autobusów. Częściej będzie też kursowało metro. Po centrum Madrytu będzie natomiast jeździła tylko połowa samochodów. Jednego dnia te z parzystym zakończeniem numeru rejestracyjnego, drugiego – z nieparzystym.