Włodarze regionu wynegocjowali w ostatnim tygodniu dodatkowe 58 mln euro unijnej pomocy na lata 2014–2020. Tym samym kwota, jaką województwo ma otrzymać na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wzrosła do 1 mld 223,3 mln euro. Około 75 proc. trafi na inwestycje.

W tej perspektywie unijnej priorytetem władz samorządowych były inwestycje w infrastrukturę drogową. Dzięki dotacjom na lata 2007–2013 samorząd planuje wybudować w sumie 75 km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych i zmodernizować kolejne 519 km tych tras.

Dzięki dotacjom na kończącą się perspektywę unijną samorząd kupił też cztery pociągi elektryczne. Kolejne sześć zostało zamówionych. Plany przewidują również zakup kolejnych pociągów i budowę w nowej perspektywie torów. Ma powstać m.in. łącznica z linią CMK Włoszczowej w kierunku Częstochowy, zelektryfikowana będzie linia ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego.

Na liście inwestycji, które władze województwa chcą zrealizować do 2020 roku, jest też budowa lotniska w Masłowie. – Do dzisiaj nie powstał przygotowany z wielkim rozmachem port lotniczy w Obicach pod Kielcami. Nie udało się uzyskać poparcia na finansowanie inwestycji z dotacji unijnych. Tymczasem mamy funkcjonujące lotnisko w Masłowie, prawie w granicach administracyjnych miasta Kielce, które można rozbudować kosztem kilkudziesięciu milionów złotych, tak by starczyło na potrzeby naszego województwa – mówi wicemarszałek.

Port nie ma być lotniskiem konkurującym z międzynarodowymi portami lotniczymi, tylko obsługującym ruch małych samolotów biznesowych, ewentualnie ruch krajowy małymi samolotami.