Polisa turystyczna ochroni przed napadem

Ubezpieczenie turystyczne przyda się nie tylko w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarza. Dzięki niemu można odzyskać zrabowane pieniądze lub sprzęt ukradziony podczas naszej nieobecności w domu

Publikacja: 24.02.2013 09:25

Polisa turystyczna ochroni przed napadem

Foto: Bloomberg

Ubezpieczenie turystyczne przyda się nie tylko w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarza

Coraz więcej osób wyjeżdżając nie wymienia pieniędzy w kantorach, tylko korzysta z kart płatniczych  lub wypłaca pieniądze w bankomatach za granicą. Ubezpieczenie może chronić przed rabunkiem, właśnie po wypłaceniu gotówki. W jakich warunkach obowiązuje polisa?

- Po pierwsze rozbój musi mieć miejsce nie później niż dwie godziny po dokonaniu wypłaty – mówi Magdalena Fijołek z Centrum Podróży eSKY.pl. - Jako dowód należy zachować potwierdzenie wypłaty, ewentualnie zgłosić się do banku po odpowiedni dokument zaświadczający, że dokonaliśmy wypłaty w określonym momencie. Po drugie niezwłocznie należy się zgłosić do lokalnego komisariatu policji, aby sporządzić raport potwierdzający, że zdarzenie miało miejsce. O rabunku należy poinformować ubezpieczyciela, nie później niż siedem dni po zakończeniu podróży. Ubezpieczyciel określa maksymalną sumę, którą można odzyskać, najczęściej kilkaset złotych. Polisa obowiązuje na całym świecie, pod warunkiem, że pobyt za granicą nie trwa dłużej niż 16 dni, po tym terminie ubezpieczenie przestaje obowiązywać.

O mieszkanie bądź spokojny

Inna, mało znana, korzyść z polisy, to ubezpieczenie mieszkania na czas nieobecności właścicieli. - Jeżeli w czasie wakacji ubezpieczonego będzie miało miejsce włamanie do jego domu (niekoniecznie musi to być miejsce jego zameldowania), a jego skutkiem będzie zniszczenie, uszkodzenie czy kradzież mienia, to ubezpieczony ma prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania – wyjaśnia Fijołek. Kwota, która może zostać wypłacona w ramach polisy to wartość utraconego mienia, nie więcej jednak niż ustalona przez firmę suma, najczęściej 10 tysięcy złotych

Aby ubiegać się o wypłatę odszkodowania o włamaniu należy powiadomić ubezpieczyciela nie później niż siedem dni po powrocie z podróży. Wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania trzeba złożyć raport policyjny, stwierdzający, że przestępstwo miało miejsce w czasie nieobecności mieszkańców, a także dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody. Ważne, jest również, by jak najszybciej zawiadomić policję o włamaniu – należy to zrobić do sześciu godzin po stwierdzeniu wystąpienia zdarzenia, nie później niż 24 godziny po planowanym terminie powrotu z podróży. Ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności, za mienie, jeżeli jego właściciel przebywał za granicą dłużej niż 16 dni.

Kiedy zginie laptop lub aparat

Polisy turystyczne niektórych firm chronią nie tylko bagaż, ale też oddzielnie sprzęt elektroniczny. - Oczywiście, wypłata ubezpieczenia jest możliwa tylko, gdy sprzęt był pod należytą opieką. Ochrona nie działa, jeśli sprzęt zapakowany zostanie do bagażu głównego przewożonego w luku bagażowym – zwraca uwagę Magdalena Fijołek.

Sposób postępowania w wypadku utraty sprzętu elektronicznego jest taki, jak w wypadku wystąpienia innych szkód. Należy niezwłocznie szgłosić policji stratę i sporządzić protokół. Po powrocie z wakacji, nie później niż siedem dni i nie później niż w ciągu 45 dni od wystąpienia zdarzenia należy skontaktować się z ubezpieczycielem i przedstawić mu protokół policyjny wraz z dowodem zakupu sprzętu, który został skradziony. - Niezależnie od tego, jak kosztowny był utracony sprzęt elektroniczny, szanse, że będzie możliwość odzyskania całej zainwestowanej w niego kwoty jest jednak niewielka – dodaje ekspert z eSky.pl. Z reguły odpowiedzialność ubezpieczyciela stanowi 50 procent sumy ubezpieczenia bagażu.

Okulary i pierścionek - nie

Ubezpieczyciele w polisach turystycznych stosują wyłączenia, czyli listy przedmiotów, za które nie można uzyskać wypłaty środków z polisy. Są to najczęściej: środki płatnicze (karty płatnicze, pieniądze), bilety podróżne, papiery wartościowe, wszelkie dokumenty i klucze. Nie można też liczyć  na wypłatę odszkodowania w wypadku utraty biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, zegarków, dzieł sztuki czy zbiorów kolekcjonerskich, instrumentów muzycznych.

Z reguły ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania za sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, czy okulary. Warto też sprawdzić czy ubezpieczenie obejmuje sprzęt sportowy. W większości wypadków, tak, ale jedynie niektóre przedmioty np. namiot, śpiwór czy karimatę.

Ubezpieczenie turystyczne przyda się nie tylko w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarza

Coraz więcej osób wyjeżdżając nie wymienia pieniędzy w kantorach, tylko korzysta z kart płatniczych  lub wypłaca pieniądze w bankomatach za granicą. Ubezpieczenie może chronić przed rabunkiem, właśnie po wypłaceniu gotówki. W jakich warunkach obowiązuje polisa?

Pozostało 91% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek