Opłaty z obsługi pasażerów i linii lotniczych stanowiły 53,5 proc. przychodów, czyli 54,5 mld dol. Reszta to tak zwane przychody poza lotniskowe, czyli m.in. z prowadzenia hoteli, wynajmowania powierzchni komercyjnych w terminalach i z parkingów. Przychody poza lotniskowe w 2010 roku, nie wynikające z działalności bieżącej portów, ale na przykład ze sprzedaży aktywów, wyniosły 6,9 mld dol.

Koszty działalności portów pochłonęły około 56 mld dol. Największym wydatkiem stanowiącym 36 proc. tej sumy, stanowiły pensje pracowników spółek zarządzających lotniskami.

Rozbudowa i modernizacja lotnisk na świecie kosztowała 26 mld dol. W zeszłym roku wartość inwestycji była o 3 mld dol. wyższa.

Liczba odprawionych w 2010 r. podróżnych wyniosła około 5 mld osób. W zeszłym roku lotniska na świecie obsłużyły o 200 mln podróżnych więcej (wzrost o 4 proc.). W tym samym czasie polskie  porty lotnicze odprawiły 21,5 mln podróżnych, o 7,8 proc. więcej niż w roku 2010.