Minister spraw wewnętrznych RPA podpisał dokument, który pozwala dzieciom niebędącym obywatelami kraju, wjeżdżać do niego bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów – pisze brytyjski portal Travel Weekly. Oznacza to, że najmłodsi turyści z krajów, które są zwolnione z obowiązku wizowego – należy do nich Polska – nie będą musiały mieć pisemnej zgody na podróż podpisanej przez prawomocnych opiekunów czy pełnego aktu urodzenia, w którym zawarte są dane obojga rodziców.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) otrzymało już potwierdzenie od rządu w tej sprawie – pracownicy odprawy pasażerskiej nie będą żądać wspomnianych dokumentów od osób podróżujących z dziećmi. Dotychczas z obowiązku tego zwolnieni byli podróżni, którzy muszą mieć wizę wjazdową, ponieważ wszelkie informacje wymagane przez władze RPA muszą złożyć przy pozyskiwaniu tego dokumentu.

– Zmiana w naszej polityce wjazdowej to wynik wysiłków podejmowanych przez departament na rzecz rozwoju gospodarczego i inwestycji – wyjaśnia cytowany przez portal minister Aaron Motsoaledi.

Na stronie polskiego MSZ w sekcji „Polak za granicą” na razie nie pojawiły się żadne informacje o zmianie zasad podróżowania z małoletnimi dziećmi.

CZYTAJ TEŻ: Wizy do Indii tanieją