Za zniesieniem wiz było 553 deputowanych, przeciwko 66, 28 wstrzymało się od głosu. To kluczowa decyzja, ponieważ kończy wieloletnie starania gruzińskich władz.

Optymiści mówią, że Gruzini, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjeżdżać do Unii bez wiz jeszcze w marcu, ale pojawiają się też głosy, że może to być początek kwietnia. Europarlament musi jeszcze bowiem między innymi zatwierdzić w kolejnym głosowaniu tak zwany hamulec bezpieczeństwa, pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć, nagłego wzrostu liczby wniosków o azyl i masowego napływu Gruzinów do Wspólnoty. Domagały się tego między innymi Francja i Niemcy.

Te same zastrzeżenia dotyczyły zresztą negocjowanej umowy o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy. W tym przypadku wciąż trwają jeszcze rozmowy. Szacuje się, że po zakończeniu wszystkich procedur Ukraińcy mogliby wjeżdżać do Unii bez wiz mniej więcej w połowie tego roku.