Wojna na Ukrainie. Ruszy Turystyczny Fundusz Pomocowy dla biur podróży

Ministrowie sportu i turystyki i finansów zgodzili się uruchomić pieniądze zgromadzone w Turystycznym Fundusz Pomocowym na pomoc dla biur podróży, które mają kłopoty finansowe w związku z wojną na Ukrainie.

Publikacja: 04.03.2022 18:14

Działania wojenne na Ukrainie uniemożliwiają zrealizowanie zaplanowanych imprez turystycznych.

Działania wojenne na Ukrainie uniemożliwiają zrealizowanie zaplanowanych imprez turystycznych.

Foto: AFP, Sergey Bobok

Chodzi o touroperatorów, którzy organizują wyjazdy turystów na Ukrainę. Może się zdarzyć, że pobrali od klientów zaliczki na poczet imprez, ponieśli koszty przygotowań i nie mają teraz pieniędzy, by je zwrócić turystom.

Turystyczny Fundusz Pomocowy powstał właśnie z myślą o takich sytuacjach. Bezpośrednim impulsem do jego powołania był wybuch pandemii i wywołany tym kryzys w turystyce. Od powstania TFP biura podróży wpłacają na niego składki. Teraz mogą pożyczyć w nim pieniądze, by rozliczyć się z klientami za odwołane imprezy. To pierwsze uruchomienie TFP odkąd powstał on w 2020 roku.

Najpopularniejsze wyjazdy z biurami podróży na Ukrainę to wyjazdy na zwiedzanie Lwowa, do Turskawca, na narty lub na wycieczki objazdowe szlakiem "Trylogii".

W TFP zgromadzono dotąd około 60 milionów złotych.

Podajemy treść całego komunikatu dwóch ministrów w tej sprawie.

Na podstawie art. 15kc ust. 14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) Minister Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów uznają, że w związku z ogłoszeniem na terenie Ukrainy stanu wojennego w dniu 24 lutego 2022 r. wystąpiły na terenie tego kraju nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139, z późn. zm.).

W związku z powyższym Minister Sportu i Turystyki, informuje że powyższe okoliczności są właściwe dla uruchomienia wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana w związku z wystąpieniem na terytorium Ukrainy nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Powiadomienie przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Ukrainy lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki uzasadniające dokonanie wypłaty ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego może nastąpić w terminie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 24 marca 2022 r. włącznie.

Wnioski o dokonanie wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego przez podróżnego oraz organizatora turystyki powinny być składane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od dnia 08.03.2022, nie później niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Ukrainy lub powiadomienia przez organizatora turystyki o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Ukrainy”.

Biura Podróży
Zmarła Alina Dybaś-Grabowska, prezeska Turystycznej Organizacji Otwartej
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biura Podróży
Join UP!: Koniec ofert dedykowanych. 41 hoteli wraca do wszystkich agentów
Biura Podróży
TUI szuka ludzi do pracy. Ma tysiąc wakatów i propozycję pracy zdalnej
Biura Podróży
Anex: Kończymy z ofertami dedykowanymi. Każdy agent turystyczny tak samo ważny
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biura Podróży
Prezes Wakacje.pl: Naszym drogowskazem potrzeby klientów i zdrowy rynek