Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego przyjęła jednogłośnie projekt rezolucji w sprawie jednolitych standardów dla bagażu podręcznego. Zostanie on następnie poddany pod dyskusję podczas jednej z przyszłych sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, przewoźnicy będą musieli ujednolicić zasady przewozu bagażu podręcznego.

Już w 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że linie lotnicze nie mogą pobierać dodatkowych opłat za bagaż podręczny „pod warunkiem, że taki bagaż spełnia rozsądne wymagania pod względem wagi i wymiarów oraz jest zgodny z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa”, jednak wiele linii lotniczych tego orzeczenia nie przestrzega.

Czytaj więcej

Branża turystyczna: Ludzie się rozlatali, podróże mają w koszyku podstawowych potrzeb

Europosłowie zwracają uwagę na konieczność opracowania spójnych, ogólnounijnych przepisów dotyczących rozmiaru i wagi walizek podręcznych, ponieważ nie zostały one szczegółowo określone w orzeczeniu TSUE. Ich brak narusza prawa pasażerów, sprzyja naliczaniu ukrytych opłat i utrudnia porównywanie cen lotów.