Prezes POT szuka zastępcy

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko wiceprezesa. Wakuje ono od listopada.

Publikacja: 16.01.2020 13:00

Prezes POT szuka zastępcy

Foto: turystyka.rp.pl

Poprzedni wiceprezes, też z konkursu, Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, odeszła z POT z końcem października. Prezes POT miał tylko jednego zastępcę, chociaż ustawa o POT dopuszcza nawet trzy osoby na tych stanowiskach.

Czego wymaga się od kandydatów? Tytułu magistra lub równorzędnego, obywatelstwa polskiego, niekaralności, kompetencji kierowniczych, co najmniej 6-letniego staż pracy, w tym co najmniej 3-lata na stanowisku kierowniczym, wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej, znajomości polskiego i jednego języka obcego, najlepiej angielskiego.

Nabór, który prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, będzie składać się z pięciu etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Etap III: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.

Etap IV: przedstawienie trzech kandydatur prezesowi POT.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Przed nowym wiceprezesem postawiono trzy zadania:

1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT;

2.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach pełnomocnictwa;

3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia.

Poprzedni wiceprezes, też z konkursu, Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, odeszła z POT z końcem października. Prezes POT miał tylko jednego zastępcę, chociaż ustawa o POT dopuszcza nawet trzy osoby na tych stanowiskach.

Czego wymaga się od kandydatów? Tytułu magistra lub równorzędnego, obywatelstwa polskiego, niekaralności, kompetencji kierowniczych, co najmniej 6-letniego staż pracy, w tym co najmniej 3-lata na stanowisku kierowniczym, wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej, znajomości polskiego i jednego języka obcego, najlepiej angielskiego.

Nowe Trendy
Co piąty turysta przyjechał do Polski z zagranicy. Najwięcej z Niemiec
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nowe Trendy
Minister od turystyki, Piotr Borys, nie zostanie prezydentem
Nowe Trendy
Bruksela sprawdza, czy Google nie łamie prawa, pokazując oferty lotów
Nowe Trendy
Jaki wpływ na gospodarkę ma branża spotkań i wydarzeń? „Wyniki są imponujące”
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Nowe Trendy
Grecka wyspa będzie neutralna klimatycznie. Zainwestuje w nią gigant turystyczny