Pierwszy raz w historii szefowie resortów transportu i zdrowia Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Japonii, Kanady i Stanów Zjednoczonych dyskutowali wspólnie nad restartem podróży zagranicznych. W czasie spotkania, któremu przewodniczył minister transportu Wielkiej Brytanii Grant Shapps, ustalili siedem zasad - czytamy na stronach rządowych Wielkiej Brytanii.

Jako pierwszą wymieniają zaangażowanie i współpraca. Państwa G7 powinny dzielić się planami odnośnie wznowienia podróży międzynarodowych na etapie ich tworzenia. Dotyczy to także innych partnerów, którzy nie należą do grupy G7 - to pozwoli stworzyć wspólną bazę do dyskusji i spójne zasady. Chodzi też o to, by grupy robocze z poszczególnych państw pozostawały ze sobą w stałym kontakcie, a kiedy zajdzie taka potrzeba, by spotykali się również ministrowie. Globalna strategia powinna być spójna z wytycznymi WHO, ICAO (International Civil Aviation Organization), IMO (International Maritime Organization) oraz tymi stworzonymi przez organy ds. zdrowia w zakresie podróży zagranicznych przy wykorzystaniu transportu lądowego, lotniczego i morskiego.

Czytaj więcej

Minister: Grecka turystyka musi poprawić cztery elementy, żeby się rozwijać

Kolejny punkt zakłada, że państwa będą opierać się na danych naukowych przy tworzeniu zasad podróży. Chodzi między innymi o stworzenie elastycznych ram działania, które ułatwią wyjazdy zagraniczne, ale jednocześnie będą uwzględniać pojawianie się nowych mutacji wirusa i ich oddziaływanie.

Trzecia zasada to zachowanie równości wobec krajów znajdujących się na różnym etapie realizacji programu szczepień i posiadających różne możliwości technologiczne oraz ochrona tych, których społeczeństwa mogą być szczególnie wrażliwe na covid-19. Chodzi na przykład o uznawanie certyfikatów szczepień i wyników badań zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. W dalszym ciągu środki takie jak testowanie, w tym certyfikacja negatywnych testów, izolacja lub kwarantanna powinny być brane pod uwagę przy ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa i wdrażane zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Zdrowia z 2005 roku.

Czytaj więcej

Daniel Puciato jest profesorem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
Restart światowej turystyki po zapaści zmieni ją na przyjaźniejszą środowisku

Czwarte ustalenie odnosi się do zabezpieczenia sektora transportu na przyszłe wydarzenia tej skali i o takim stopniu oddziaływania jak pandemia koronawirusa, piąte do zapewnienia sprawiedliwego traktowania i bezpieczeństwa pracowników firm przewozowych, szóste do zagwarantowania bezpieczeństwa danych przy wdrażaniu certyfikatów szczepień, a siódme do utrzymywania stałego zaangażowania na arenie międzynarodowej, zapewnienia warunków do bezpiecznego restartu i działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Ministrowie mają wziąć też udział w konferencji ICAO, która będzie poświęcona covidowi-19. Spotkają się na niej przedstawiciele 190 krajów, by dyskutować o powrocie branży lotniczej do stanu sprzed pandemii.