Rząd Francji ogłosił właśnie plan dla branży narciarskiej. Wytyczne zakładają obowiązek noszenia maseczek przez wszystkich od 11 roku życia - w wypadku dzieci w wieku od sześciu do 11 lat jest to zalecane, ale nie obligatoryjne. Usta i nos trzeba zakrywać w kolejce do wyciągu - tu obowiązuje też utrzymanie dystansu społecznego - oraz w czasie korzystania z niego. Wyjątek to wyciągi orczykowe i taśmowe.

W wytycznych pojawiły się konkretne wskazania co do rodzaju maseczki - chodzi o typ 1 (AFNOR SPEC S76-001), natomiast kominy są dopuszczalne tylko wtedy, jeśli mają funkcję filtrowania powietrza i stosowne certyfikaty. Lokalne władze mogą zmienić zasady zakrywania ust i nosa. Operatorzy wyciągów muszą też zapewnić dostęp do płynów dezynfekujących.

Czytaj więcej

Austria zamknięta, ale nie dla narciarzy

Jak czytamy w informacji prasowej Stowarzyszenia Regionów Narciarskich we Francji, protokół ogłoszony przez rząd może się zmienić w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej. Jeśli wskaźnik zakażeń przekroczy 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, wdrożony zostanie paszport zdrowia. Będą musieli posiadać go wszyscy od 12 roku życia - nie będzie on zwalniał z obowiązku noszenia maseczek.

Chodzi o dokument podobny do unijnego zaświadczenia cyfrowego, w którym zapisane są informacje o pełnym cyklu szczepienia na covid-19, statusie ozdrowieńca (wynik potwierdzający zachorowanie nie może być starszy niż sześć miesięcy) lub negatywny wynik testu PCR albo antygenowego. Paszport będzie kontrolowany na podstawie zapisanego w nim kodu QR - jego prawdziwość sprawdzi aplikacja Tous Anti Covid Verif, trzeba będzie go przedstawić w biurze stacji narciarskiej, szkółce i przy korzystaniu z wyciągów.

Wspomniana aplikacja rozpoznaje też kody QR wystawione w innych krajach Unii Europejskiej. W przypadku osób, które nie mają dokumentu z kodem, który narzędzie to potrafi odczytać, mogą poprosić w aptece o uwierzytelnienie swojego zaświadczenia o szczepieniu, ale pod warunkiem, że zostało ono wykonane preparatem uznanym przez Unię Europejską.