Carlo Micallef jest absolwentem studiów z zakresu handlu i zarządzania ze specjalizacją marketingową na Uniwersytecie Maltańskim. Od 25 lat pracował na różnych stanowiskach w Maltańskiej Organizacji Turystycznej.

Pełnił też funkcję dyrektora zagranicznej placówki MTA w Amsterdamie, w której był odpowiedzialny za promocję Malty na rynku holenderskim, belgijskim i w krajach skandynawskich.

Po powrocie na Maltę zajmował się rozszerzaniem strategii promocyjnej kraju na nowe, często niszowe rynki turystyczne. W 2014 roku Micallef został dyrektorem ds. marketingu MTA, a w 2017 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora generalnego.

Jest także związany z Instytutem Studiów Turystycznych - od 2013 roku zasiadał w Radzie Gubernatorów instytutu, a w 2017 roku został mianowany jego przewodniczącym.

Czytaj więcej

Malta łagodzi restrykcje wjazdowe. Wyspa otwarta dla niezaszczepionych z testem

- Carlo Micallef wnosi swoje bogate doświadczenie w branży turystycznej i w imieniu Rady Dyrektorów życzę mu powodzenia w nowym zadaniu. Jestem przekonany, że będzie on z powodzeniem kierował branżą w okresie ożywienia gospodarczego i później - mówi prezes MTA Gavin Gulia, cytowany w komunikacie tej instytucji.

- Pragnę również podziękować odchodzącemu dyrektorowi generalnemu Johannowi Buttigiegowi za jego niestrudzone wysiłki i wkład w pozytywne i skuteczne zarządzanie MTA w czasie pandemii, co miało kluczowe znaczenie dla wszystkich interesariuszy, którzy teraz mogą powracać do energicznie działającej branży turystycznej - dodaje.