Światowa Komisja Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council) opublikowała wyniki analiz wpływu sektora turystycznego na środowisko naturalne. Wynika z nich, że Włochom i Portugalii udało się rozwinąć turystykę i jednocześnie ograniczyć negatywny wpływ branży na środowisko naturalne.

I tak w 2019 roku we Włoszech sektor turystyczny odpowiadał jeszcze za 8,4 procent całkowitej emisji gazów cieplarnianych, w 2020 roku wskaźnik ten spadł do 4,2 procent. W latach 2010-2019 sektor turystyczny rozwijał się średnio rocznie o 1,1 procent, tymczasem emisja zwiększały się zaledwie o 0,2 procent.

Analizy pokazują też, że produkcja gazów cieplarnianych przez branżę turystyczną systematycznie spada. O ile w 2010 roku ten sektor gospodarki produkował jeszcze 0,37 kilograma gazów na każde pozyskane euro, to do 2019 roku wskaźnik ten spadał rocznie średnio o 1 procent. W 2019 roku, rekordowym dla turystyki było to już 0,34 kilograma na euro. W kolejnych latach można było obserwować dalsze spadki aż do 0,27 kilograma na euro w 2021 roku.

Podobnie jest w Portugalii. W 2019 roku branża odpowiadała za 17,8 procent wszystkich wyprodukowanych gazów cieplarnianych, co było powyżej średniej dla Europy.

Z analiz WTTC wynika jednak, że gospodarka tego kraju jest bardzo mocno uzależniona od turystyki. Na przykład w 2019 roku wpływy z niej do budżetu wyniosły około 38 milionów euro, co odpowiadało 20 procentom PKB. W tym czasie wielkość emisji gazów cieplarnianych spadła o 8 punktów procentowych, w 2020 wyniosła 9,8 procent, a rok później 10,2 procent. Podobnie jak w wypadku Włoch spadek był związany z pandemią i ograniczeniem liczby podróży, ale można tu zaobserwować zjawisko podobne jak w tym poprzednim kraju - podczas gdy w analizowanym okresie ruch turystyczny rósł średnio o 5 procent rocznie, emisje zwiększały się jedynie o 4,1 procent.