Ruszył nabór do Rady POT VIII kadencji

Minister rozwoju, pracy i technologii kompletuje Radę Polskiej Organizacji Turystycznej VIII kadencji. Termin zgłaszania kandydatur upływa 24 lutego.

Publikacja: 05.02.2021 13:23

Ruszył nabór do Rady POT VIII kadencji

Foto: Fot. materiały prasowe

Kandydatów na członków rady mogą zgłaszać organy administracji rządowej, jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego, samorządy gospodarczy i zawodowy, a także stowarzyszenia branży turystycznej.

Wypełniony formularz należy wysłać w formie papierowej wraz z załącznikami i elektronicznej (skan oryginału i plik w formie edytowalnej) do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Więcej informacji i formularz zgłoszenia tutaj.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 24 lutego (decyduje data wpłynięcia wersji papierowej do MRPiT). Zgłoszenia złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone, tylko zniszczone bez otwierania.

CZYTAJ TEŻ: Zebrała się nowa Rada POT. Andrzej Kindler przewodniczącym

Rada POT liczy od 12 do 18 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw turystyki na trzyletnią kadencję. Do jej zadań należy między innymi przyjmowanie projektów planów finansowych POT, programów działania, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, opiniowanie kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesów POT, określanie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych wobec pracowników tej organizacji.

W składzie Rady muszą znaleźć się w jednej trzeciej przedstawiciele administracją rządowej, samorządów i branży turystycznej (przedsiębiorcy).

W skład obecnej Rady POT VII kadencji wchodzi 15 członków, a przewodniczy jej wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Andrzej Kindler.

Kandydatów na członków rady mogą zgłaszać organy administracji rządowej, jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego, samorządy gospodarczy i zawodowy, a także stowarzyszenia branży turystycznej.

Wypełniony formularz należy wysłać w formie papierowej wraz z załącznikami i elektronicznej (skan oryginału i plik w formie edytowalnej) do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Więcej informacji i formularz zgłoszenia tutaj.

Popularne Trendy
Branża turystyczna ma zadania dla nowego rządu: bon turystyczny, promocja Polski, walka z bezprawiem
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Popularne Trendy
Turystyczny Oskar 2023 dla Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych
Popularne Trendy
Ruszyły targi turystyczne TT Warsaw. Krajem partnerskim Rumunia
Popularne Trendy
Niemców ciągnie do Polski. „Trzy miliony to dobry wynik”
Popularne Trendy
Grecki rząd podnosi podatek turystyczny i zaostrza zasady wynajmowania mieszkań
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości