MSiT: Prawie 13 mln złotych na marki turystyczne, agroturystykę i szkolenia kadr

Ponad 230 organizacji ubiegało się o dotację na zadania z zakresu turystyki w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 12,6 miliona złotych resort rozdzielił między 86 z nich.

Publikacja: 19.04.2023 11:33

MSiT: Prawie 13 mln złotych na marki turystyczne, agroturystykę i szkolenia kadr

Foto: Polska.travel

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2023 roku. Na ten cel przeznaczyło łącznie 12,6 miliona złotych. To wyjątkowo duża pula pieniędzy, w poprzednich latach dofinansowanie nie przekraczało bowiem 3 milionów złotych.

Resort wskazał sześć priorytetów merytorycznych, w ramach których podmioty mogły starać się o dofinansowanie: działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej, wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne regionów turystycznych i turystycznych marek terytorialnych, podnoszenie jakości i kompetencji kadr zawodowych i społecznych w turystyce w zakresie poprawy świadczonych usług, badania w turystyce, innowacyjność w turystyce na rzecz rozwoju turystyki i zwiększenie bezpieczeństwa turystów.

O ministerialne wsparcie mogły ubiegać się podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych i działające od co najmniej roku, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność turystyczna (m.in. w zakresie ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawcza.

Czytaj więcej

Poland Soul Travel - polskie regiony w wersji „slow” dla Austriaków i Szwajcarów

Napłynęło w sumie 231 zgłoszeń. 55 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych, 90 nie zakwalifikowało się do realizacji zadania publicznego, a 86 uzyskało dotację.

Największą, bo po 360 tysięcy złotych, MSiT przyznało Fundacji Gateway 4.0 na projekt „Zielona energia dla turystyki” oraz Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” Gniazdo w Zakopanem na projekt „Aktywne Podhale”.

Kolejni na liście najhojniej wspartych to Starosądecka Fundacja Kultury z projektem „Wzmocnienie marek turystycznych i produktów sieciujących w Dolinie Popradu” (300 tysięcy złotych), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego i projekt „Świętokrzyskie w rytmie slow, czyli cykl działań promocyjnych na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w postpandemicznej rzeczywistości województwa świętokrzyskiego”, Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski i projekt „Promocja terenów wiejskich leżących przy szlaku Aktywnej Turystyki Wodnej” (po 290 tysięcy złotych), Polska Fundacja Rozwoju Kajakarstwa i projekt „Innowacyjna forma popularyzacji kajakarstwa turystycznego w Polsce” (280 tysięcy złotych).

Po 270 tysięcy złotych dostaną Tarnowska Organizacja Turystyczna i projekt „EnoTarnowskie dla smakoszy”, Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” i projekt „Nowoczesny i zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej na Podlasiu Nadbużańskim oparty na potencjale przyrodniczym i kulturalnym” oraz Turystyczna Organizacja Otwarta i projekt „Innowacyjność w turystyce na rzecz rozwoju turystyki, w tym w szczególności: wspieranie współpracy poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych i cyfrowych, wzmocnienie kompetencji technologicznych przedsiębiorców turystycznych i rozwój cyfrowej dostępności oferowanych usług, aktualizacja i modernizacja narzędzi online służących promocji i informacji turystycznej, innowacyjność procesów, usług, produktów turystycznych oraz innowacje organizacyjne”.

Pieniądze dostaną też inne czołowe organizacje branży turystycznej: Polska Izba Turystyki, która zgłosiła projekt „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży” (206,5 tysiąca złotych), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych na projekt „Stworzenie systemu informatycznego CRM dla agentów turystycznych zrzeszonych w OSAT” (200 tysięcy złotych) i Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego na organizację konferencji „Podnoszenie poziomu obsługi turystów jako główny czynnik dostosowania się do zmian na rynku usług turystycznych oraz zmian oczekiwań turystów” wraz z analizą potrzeb szkoleniowych kadry nauczycielskiej sektora usług hotelowych (218,9 tysiąca złotych).

Najmniejszą dotację, 49,5 tysiąca złotych, dostało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły na projekt „Bezpieczni i rozważni w Tatrach”.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2023 roku. Na ten cel przeznaczyło łącznie 12,6 miliona złotych. To wyjątkowo duża pula pieniędzy, w poprzednich latach dofinansowanie nie przekraczało bowiem 3 milionów złotych.

Resort wskazał sześć priorytetów merytorycznych, w ramach których podmioty mogły starać się o dofinansowanie: działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej, wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne regionów turystycznych i turystycznych marek terytorialnych, podnoszenie jakości i kompetencji kadr zawodowych i społecznych w turystyce w zakresie poprawy świadczonych usług, badania w turystyce, innowacyjność w turystyce na rzecz rozwoju turystyki i zwiększenie bezpieczeństwa turystów.

Pozostało 81% artykułu
Popularne Trendy
Hiszpania: Zapytamy mieszkańców, co myślą o turystach
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Popularne Trendy
Ekspert: Za dużo mieszkań turystycznych w Hiszpanii. To wymyka się spod kontroli
Popularne Trendy
Przybywa turystów. Najbardziej korzystają kwatery prywatne, znikają agroturystyki
Popularne Trendy
Turystyczni blogerzy stają w szranki. „Odkrywamy niezwykłe polskie miejsca”
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Popularne Trendy
Idealne wakacje Polaka? Plaża, all inclusive i animacje dla dzieci