Europejska Komisja Podróży: Turystyka ma mniej szkodzić klimatowi. Wprowadzamy plan

Europejska Komisja Podróży rozpoczyna wdrażanie działań na rzecz klimatu. Zobowiązuje się do zmniejszenia o połowę emisji gazów do 2030 roku, a także do wspierania zaangażowania na rzecz klimatu członków narodowych organizacji turystycznych.

Publikacja: 26.05.2023 10:40

Europejska Komisja Podróży: Turystyka ma mniej szkodzić klimatowi. Wprowadzamy plan

Foto: AFP, Patricia de Melo Moreira

Branża turystyczna ma zarówno obowiązek, jak i możliwość ochrony zasobów, od których jest zależna, w tym środowiska naturalnego, dzikiej przyrody i dziedzictwa kulturowego, które mocno wpływają na doświadczenia z podróży.

- Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, budowa bardziej odpornego sektora oraz przywracanie i rewitalizacja zasobów miejsc docelowych powinny być priorytetem i odpowiedzialnością wszystkich interesariuszy branży turystycznej - mówi Luís Araújo, prezes ETC, cytowany w informacji prasowej.

- Dzięki temu kompleksowemu planowi ETC nie tylko dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej działalności, ale także umożliwia swoim członkom podejmowanie odważnych działań na rzecz klimatu i inspirowanie branży do podejmowania znaczących inicjatyw - dodaje.

Czytaj więcej

Ma być zrównoważona, nowoczesna i konkurencyjna - Niemcy pracują nad swoją turystyką

Plan działań został przedstawiony na 105. Zgromadzeniu Ogólnym ETC w Tallinie, którego gospodarzem była Visit Estonia. W tym roku Tallinn otrzymał tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy dzięki zaangażowaniu w bioróżnorodność, zrównoważone zarządzanie oraz innowacje klimatyczne i ekologiczne.

Na poziomie operacyjnym ETC skoncentruje się na ograniczeniu śladu węglowego powodowanego przez swoją działalność, chodzi przede wszystkim o podróże służbowe, wydarzenia oraz wyjazdy studyjne i dla influencerów. Celem organizacji jest osiągnięcie zera netto przed 2050 rokiem.

ETC chce również wykorzystać swoją rolę organizacji patronackiej dla NTO w Europie. Rada będzie wspierać kraje członkowskie w angażowanie się w zieloną transformację, tworząc możliwości wspólnych działań w Europie i zapewniając wsparcie techniczne w zakresie przejścia na „net zero”.

Do kluczowych inicjatyw zawartych w planie działań na rzecz klimatu należą roczna redukcja emisji o 7 procent, aby osiągnąć cel pośredni do 2030 roku, utworzenie grupy roboczej ds. działań na rzecz klimatu w ramach organizacji, opracowanie planu doskonalenia umiejętności i wiedzy członków ETC w działaniach na rzecz klimatu oraz stworzenie platformy internetowej dla członków ETC, aby dzielić się przykładami najlepszych praktyk, studiami przypadków i narzędziami do działań na rzecz klimatu.

Branża turystyczna ma zarówno obowiązek, jak i możliwość ochrony zasobów, od których jest zależna, w tym środowiska naturalnego, dzikiej przyrody i dziedzictwa kulturowego, które mocno wpływają na doświadczenia z podróży.

- Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, budowa bardziej odpornego sektora oraz przywracanie i rewitalizacja zasobów miejsc docelowych powinny być priorytetem i odpowiedzialnością wszystkich interesariuszy branży turystycznej - mówi Luís Araújo, prezes ETC, cytowany w informacji prasowej.

Pozostało 80% artykułu
Popularne Trendy
W Grecji najchętniej odpoczywają Niemcy, Brytyjczycy i Bułgarzy. Polacy też to lubią
Popularne Trendy
Hiszpańska wyspa broni się przed turystami – część hoteli ma zniknąć
Popularne Trendy
Oczami turystów: Kraków i Warszawa na liście najtańszych w Europie na city break
Popularne Trendy
Turcja bije kolejne rekordy w turystyce. „Najlepszy początek roku w historii”
Popularne Trendy
Spacery w samym bikini po mieście? Włosi mówią „basta” i nakładają mandaty