Europejska Komisja Podróży: Turystyka ma mniej szkodzić klimatowi. Wprowadzamy plan

Europejska Komisja Podróży rozpoczyna wdrażanie działań na rzecz klimatu. Zobowiązuje się do zmniejszenia o połowę emisji gazów do 2030 roku, a także do wspierania zaangażowania na rzecz klimatu członków narodowych organizacji turystycznych.

Publikacja: 26.05.2023 10:40

Europejska Komisja Podróży: Turystyka ma mniej szkodzić klimatowi. Wprowadzamy plan

Foto: AFP, Patricia de Melo Moreira

Branża turystyczna ma zarówno obowiązek, jak i możliwość ochrony zasobów, od których jest zależna, w tym środowiska naturalnego, dzikiej przyrody i dziedzictwa kulturowego, które mocno wpływają na doświadczenia z podróży.

- Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, budowa bardziej odpornego sektora oraz przywracanie i rewitalizacja zasobów miejsc docelowych powinny być priorytetem i odpowiedzialnością wszystkich interesariuszy branży turystycznej - mówi Luís Araújo, prezes ETC, cytowany w informacji prasowej.

- Dzięki temu kompleksowemu planowi ETC nie tylko dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej działalności, ale także umożliwia swoim członkom podejmowanie odważnych działań na rzecz klimatu i inspirowanie branży do podejmowania znaczących inicjatyw - dodaje.

Czytaj więcej

Ma być zrównoważona, nowoczesna i konkurencyjna - Niemcy pracują nad swoją turystyką

Plan działań został przedstawiony na 105. Zgromadzeniu Ogólnym ETC w Tallinie, którego gospodarzem była Visit Estonia. W tym roku Tallinn otrzymał tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy dzięki zaangażowaniu w bioróżnorodność, zrównoważone zarządzanie oraz innowacje klimatyczne i ekologiczne.

Na poziomie operacyjnym ETC skoncentruje się na ograniczeniu śladu węglowego powodowanego przez swoją działalność, chodzi przede wszystkim o podróże służbowe, wydarzenia oraz wyjazdy studyjne i dla influencerów. Celem organizacji jest osiągnięcie zera netto przed 2050 rokiem.

ETC chce również wykorzystać swoją rolę organizacji patronackiej dla NTO w Europie. Rada będzie wspierać kraje członkowskie w angażowanie się w zieloną transformację, tworząc możliwości wspólnych działań w Europie i zapewniając wsparcie techniczne w zakresie przejścia na „net zero”.

Do kluczowych inicjatyw zawartych w planie działań na rzecz klimatu należą roczna redukcja emisji o 7 procent, aby osiągnąć cel pośredni do 2030 roku, utworzenie grupy roboczej ds. działań na rzecz klimatu w ramach organizacji, opracowanie planu doskonalenia umiejętności i wiedzy członków ETC w działaniach na rzecz klimatu oraz stworzenie platformy internetowej dla członków ETC, aby dzielić się przykładami najlepszych praktyk, studiami przypadków i narzędziami do działań na rzecz klimatu.

Branża turystyczna ma zarówno obowiązek, jak i możliwość ochrony zasobów, od których jest zależna, w tym środowiska naturalnego, dzikiej przyrody i dziedzictwa kulturowego, które mocno wpływają na doświadczenia z podróży.

- Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, budowa bardziej odpornego sektora oraz przywracanie i rewitalizacja zasobów miejsc docelowych powinny być priorytetem i odpowiedzialnością wszystkich interesariuszy branży turystycznej - mówi Luís Araújo, prezes ETC, cytowany w informacji prasowej.

Pozostało 80% artykułu
Popularne Trendy
Przyszły rok będzie rokiem rejsów morskich. Ceny niskie, chętnych coraz więcej
Popularne Trendy
Szykuje się najazd Polaków na Hiszpanię. Prawie 100 procent więcej samolotów
Popularne Trendy
Turystyczne Oskary. "Dodają skrzydeł, promują i zobowiązują do trzymania poziomu"
Popularne Trendy
Branża turystyczna ma zadania dla nowego rządu. "Przydałby się bon turystyczny"
Popularne Trendy
Turystyczny Oskar 2023 dla Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?