Nowy produkt wchodzący na rynek turystyki medycznej w 2020 roku to ubezpieczenie kierowane wyłącznie do turystów medycznych. Obecnie, podróżujący w celach medycznych nie mają szansy ubezpieczyć zarówno swojej podróży jak i leczenia na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, ale dzięki ubezpieczeniu opracowanemu przez AXA Partners i ClinicHunter w ramach programu akceleracyjnego AccelUp realizowanego przez Accelpoint, ma się to diametralnie zmienić na korzyść podróżujących pacjentów.

Rozkwit turystyki medycznej

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., turystyka medyczna w Polsce zaczęła się rozwijać bardzo prężnie. Choć praktykowane od wielu lat, podróże w celach medycznych i turystycznych stały się masowe w ostatnim czasie głównie dzięki takim czynnikom jak niskie koszty podróży, dostępność danego kraju dla obcokrajowców, konkurencyjne ceny leczenia i zabiegów za granicą, otwartość klinik  i szpitali na zagranicznych pacjentów oraz popularyzacja idei turystyki medycznej. Kolejnym ułatwieniem dla turystów medycznych będzie ubezpieczenie dedykowane specjalnie dla tej grupy podróżujących.

W 2019 roku wartość rynku turystyki medycznej na świecie wahała się między 40 a 60 miliardów dolarów, a liczba turystów medycznych wyniosła około 20 milionów. Również w Polsce, z roku na rok, liczba turystów rośnie, co pokazują dane z lat poprzednich. Ostatnio dużą popularnością wśród turystów medycznych cieszą się zabiegi bariatryczne takie jak: gastric sleeve, gastric bypass, gastric balloon czy też gastric band

Jak koronawirus wpłynął na rynek turystyki medycznej?

Początek roku 2020 to wielki cios zarówno dla turystyki rekreacyjnej jak i turystyki medycznej. Pandemia Covid-19, z którą zmaga się cały świat przybiera na sile. W Polsce, jesień 2020 r. to druga, o wiele bardziej dramatyczna fala zachorowań. Z bardzo podobną sytuacją mierzy się większość europejskich krajów. Nic dziwnego, że ruch turystyczny zmniejszył się drastycznie i ograniczył tylko do niezbędnych podróży. Turystyka jest jedną z branż najbardziej dotkniętych kryzysem, głównie przez zamknięcie granic, obowiązkowe kwarantanny dla obcokrajowców oraz brak możliwości przemieszczania się. Obecnie głównym wyzwaniem dla agencji turystyki i turystyki medycznej, biur podróży, prywatnych klinik chirurgii i stomatologii estetycznej, oraz linii lotniczych jest jedynie przetrwanie.

Jeśli nadane obostrzenia i rozporządzenia Rządu przyniosą efekt, Polska zacznie wkrótce przygotowywać się do ostrożnego i powolnego powrotu turystyki i turystyki medycznej na rynek. Zachowując wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa, zarówno turyści medyczni jak i agencje turystyki medycznej czy szpitale wznowią ruch turystyki medycznej na świecie. Niemniej jednak, sytuacja na świecie nie jest jeszcze na tyle stabilna, żeby stwierdzić, że turystyka medyczna szybko powróci na dawne tory.

Ubezpieczenie dla turystów medycznych dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa

Pandemia Covid-19 uwydatniła bardzo ważną lukę na rynku turystyki medycznej. Mianowicie, brak ubezpieczenia  skierowanego wyłącznie do tej grupy podróżujących. Oczywiście, istnieją ubezpieczenia podróżne i turystyczne, lecz taki produkt jest niewystarczający dla turystów medycznych. Z inicjatywą wychodzą tu dwie firmy, a mianowicie ClinicHunter.com – platforma łącząca pacjentów z klinikami zagranicznymi, oraz AXA Partners – jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie, świadcząca usługi ponad 100 milionom ludzi w wielu krajach, której główną strategią jest tworzenie wyłącznie takich produktów, jakie są w stanie sprostać oczekiwaniom klientów i na jakie jest zapotrzebowanie w danym czasie. Ubezpieczenie dla turystów stworzone przez AXA Partners i ClinicHunter chronić będzie przed:

  • utratą depozytu w przypadku gdy pacjent rezygnuje z przyjazdu z przyczyn osobistych (na przykład śmierć bliskiej osoby, pobyt w szpitalu, sprawa w sądzie)
  • poniesieniem kosztów związanych z nieprzewidzianym przedłużeniem pobytu (na przykład wynikającym z niezadowalającego stanu zdrowia pacjenta)
  • poniesieniem kosztów podróży powrotnej w przypadku gdy konieczna jest korekta zabiegu lub leczenia w przyszłości.
""

turystyka.rp.pl

Oprócz wymienionych korzyści, ubezpieczenia podróży zagranicznych zapewniają taką samą ochronę jak standardowe ubezpieczenia turystyczne, t.j w zakresie utraty bagażu podróżnego, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej czy sprzętu sportowego.

–  W czasach przyspieszającej digitalizacji konieczna jest zmiana postaw, która podyktowana jest również zmianami potrzeb klientów. Aby sprostać ich oczekiwaniom, musimy adaptować nowe technologie. Cieszymy się, że dzięki współpracy z ClinicHunter, w ramach projektu AccelUp, możemy dzielić się naszymi doświadczeniami oraz aktywnie kształtować trendy w tym obszarze. Strategią AXA Partners jest dążenie do stałego rozwoju. Idąc z duchem czasu staramy się znaleźć nisze rynkowe, między innymi to skłoniło nas do udziału w programie akceleracyjnym realizowanym przez Accelpoint. Niszą jaką chcemy wykorzystać we współpracy z ClinicHunter jest ochrona dedykowana podróżującym pacjentom, których stale przybywa wraz z rosnącą popularnością turystyki medycznej. Wypracowane przez nas ubezpieczenie zapewni kompleksową ochronę, a jego zakup będzie bardzo prosty – mówi Łukasz Hajkowski, Dyrektor Sprzedaży w Polsce, Członek Zarządu AXA Partners.

  • Jest to pierwszy tego typu produkt na rynku turystyki medycznej i jest on odpowiedzią na potrzeby pacjentów leczących się za granicą. Prace z AXA Partners rozpoczęliśmy jeszcze przed wybuchem Covid, a okres pandemii jeszcze bardziej nas utwierdził, że pacjenci potrzebują produktu, który zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. – powiedział Marek Hołówko, CEO i Cofounder Clinic Hunter.

Kto będzie objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie to dostępne będzie dla wszystkich mieszkańców Europy, a zakres jego obowiązywania obejmuje leczenie na całym świecie (wszystkie kontynenty). Plan dystrybucji tego produktu jest dwutorowy, mianowicie Clinic Hunter i AXA przygotowują ofertę dla indywidualnych turystów medycznych, którzy będą oni mogli zakupić takie ubezpieczenie bezpośrednio przed wyjazdem: https://insurance.clinichunter.com/. Dodatkowo Clinic Hunter będzie nawiązywał współpracę bezpośrednio z klinikami, które będą mogły oferować ten produkt swoim pacjentom zagranicznym. Kliniki mogą przystąpić do programu poprzez rejestrację na stronie: https://clinic.clinichunter.com/.

Możliwość ubezpieczenia się turystów medycznych na czas podróży bardzo zwiększy poczucie bezpieczeństwa (również finansowego), a co za tym idzie, będzie nie tylko czynnikiem zabezpieczającym, ale również motorem napędowym do praktykowania turystyki medycznej na świecie, szczególnie mając doświadczenie po zbierającej żniwa pandemii Covid-19.

Materiał Promocyjny