Zatrucie pokarmowe, nagła choroba, udar słoneczny czy wypadek – podczas zagranicznych wakacji mogą się zdarzyć sytuacje, gdy niezbędna jest pomoc lekarska. Przed wyjazdem warto zadbać o ochronę w postaci Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

EKUZ – co to takiego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do korzystania z opieki medycznej na preferencyjnych warunkach na terenie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Zapewnia dostęp do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia świadczonych przez publiczne placówki służby zdrowia, które mają zawartą umowę z lokalnym ubezpieczycielem (odpowiednikiem polskiego NFZ).

Warto wiedzieć, że EKUZ nie obejmuje zwykle także kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

Jak można przeczytać w artykule https://rankomat.pl/turystyka/5-przypadkow-w-ktorych-ekuz-nie-wystarczy-dlaczego-warto-miec-ubezpieczenie-turystyczne, posiadanie karty ma wiele zalet, ale wiąże się też z pewnymi ograniczeniami. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.

O kartę mogą się ubiegać osoby ubezpieczone w NFZ oraz nieposiadające ubezpieczenia, ale objęte są ochroną w ramach przepisów prawa, np. kobiety w ciąży.

Co daje EKUZ?

Posiadanie EKUZ nie jest obowiązkowe, mimo to dokument ten powinien stanowić niezbędny element zabezpieczenia na zagraniczny wyjazd. Podczas wizyty w placówce zdrowia za granicą należy mieć przy sobie kartę i dowód osobisty. Pacjent może liczyć na udzielenie pomocy w takim zakresie, jaki jest nieodzowny dla ratowania zdrowia lub życia.

Należy mieć jednak świadomość, że nie jest to równoznaczne z korzystaniem z opieki medycznej za granicą za darmo. Polak okazujący kartę EKUZ podlega takiej samej ochronie zdrowotnej, jak obywatel danego kraju. W praktyce może to zatem oznaczać konieczność poniesienia kosztów poszczególnych świadczeń – w całości lub częściowo.

Przed wyjazdem warto sprawdzić, jaki zakres usług medycznych w poszczególnych państwach podlega refundacji. EKUZ zawsze nie uwzględnia transportu medycznego do Polski, planowanych zabiegów, transportu zwłok, ratownictwa oraz pomocy lekarskiej we prywatnych placówkach. Tak szeroki zakres ochrony gwarantuje jedynie polisa turystyczna. Kalkulator na https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/ umożliwia porównanie wielu polis i wybranie najlepszej oferty odpowiadającej konkretnym potrzebom.

Jak wyrobić EKUZ? 3 kroki do uzyskania karty

Procedura wyrabiania EKUZ nie jest skomplikowana i składa się z 3. prostych kroków:

  1. Wypełnienie wniosku, który można pobrać ze strony nfz.gov.
  2. Złożenie wniosku w wojewódzkim ośrodku lub delegaturze NFZ (pełna lista placówek zamieszczona jest na stronie internetowej NFZ):
  • osobiście,
  • faksem bądź pocztą tradycyjną lub elektroniczną,
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.
  • Odbiór karty: osobisty lub za pomocą upoważnionej do tego osoby trzeciej. Istnieje także opcja otrzymania karty pocztą na wskazany adres – pod warunkiem, że we wniosku zaznaczone zostało pole: „Przesłać pocztą na adres”.

EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne?

EKUZ i polisa turystyczna to dwa odrębne produkty ubezpieczeniowe. O ile karta EKUZ stanowi minimalne zabezpieczenie, o tyle odpowiednio dobrane ubezpieczenie podróżne gwarantuje kompleksową ochronę. Refunduje koszty wszystkich świadczeń, działa bez względu na miejsce pobytu i rodzaj placówki medycznej oraz zapewnia ochronę nie tylko w obszarze zdrowotnym. Polisę można wzbogacić m.in. o OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu czy pakiet assistance – EKUZ takich możliwości nie daje.

Jak działa EKUZ w niektórych krajach

Włochy - w zagrożeniu zdrowia pacjent z Polski ma prawo do takich samych świadczeń we włoskiej publicznej służbie zdrowia jak obywatele Włoch. Niektóre świadczenia są tam jednak płatne, jak na przykład wizyta u lekarza pierwszego kontaktu (do 36,15 euro), u lekarza specjalisty (pacjent płaci część kosztów wizyty), leczenie stomatologiczne (pełny koszt). Również częścią kosztu transport do szpitala pacjent jest obciążony.

Niemcy – pacjent zapłaci za niektóre usługi, mimo że w Polsce są one bezpłatne. Na przykład za pobyt w szpitalu – około 10 euro za dzień. Pokrywa też 10 procent kosztu leków i materiałów opatrunkowych na receptę (nie mniej niż 5 euro, ale nie więcej niż 10 euro). Koszty leków bez recepty, takich jak środki przeciwbólowe lub syrop na kaszel, pacjent pokrywa w całości. Za transport do szpitala chory dopłaci 10 procent (nie mniej niż 5 euro, ale nie więcej niż 10 euro)., chyba, że zagrożone jest jego życie lub lekarz uzna, że wymaga tego jego stan zdrowia.

Hiszpania – tu pacjent może liczyć na bezpłatne leczenie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w szpitalach. Darmowy jest też transport jeśli zalecił go lekarz. Leczenie stomatologiczne nie podlega tej zasadzie – trzeba za nie zapłacić w pełni, podobnie jak za lekarstwa (jeśli są refundowane, to od 40 do 60 procent ceny).

Malta – pacjent z kartą EKUZ może liczyć na świadczenia w centrach medycznych i szpitalach, hospitalizację w zakładach publicznych, transport do publicznego szpitala lub ośrodka zdrowia i leczenie stomatologiczne w nagłych sytuacjach. Ale musi pokryć pełne koszty leków z wyjątkiem przepisanych podczas pierwszych trzech dni leczenia szpitalnego.

Norwegia – płatna jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, u specjalisty i u dentysty. Za to bezpłatne jest leczenie stacjonarne w szpitalu. Transport karetką w nagłych sytuacjach jest bezpłatny.

Materiał Promocyjny