Oznakujemy i będziemy promować obiekty i miejsca sakralne związane z prawosławiem na terenie działania naszych stowarzyszeń - mówiprezes LGD Tygiel Doliny Bugu Agnieszka Wojtkowska. Ta grupa obejmuje swoim działaniem południe województwa podlaskiego i część mazowieckiego.

Obie organizacje wspólnie wytyczą trasę. Wniosek w sprawie utworzenia szlaku jest obecnie oceniany w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. Szlak ma być gotowy w czerwcu 2018 r. Będzie oznakowany tablicami informacyjnymi, powstaną wiaty i miejsca postojowe dla zmotoryzowanych turystów.

Na szlaku znajdą się: Drohiczyn, Narojki, Rogawka, Grodzisk, Czarna Cerkiewna, Czarna Wielka, Żurobice, Siemiatycze, Mielnik, Koterka, Telatycze, Grabarka (najważniejsze miejsce polskiego prawosławia), Żerczyce, Rogacze, Milejczyce, Sobiatyno oraz Kleszczele, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Nowe Berezowo i Hajnówka. Będzie też Radziwiłłówka w gminie Mielnik gdzie jest Źródło Prowały i Góra Prowały - osada ze źródełkiem i miejsce związane z kultem Chrystusa Zbawiciela (Spasa, nazywane "Pierwszą Grabarką".

Regiony, w których znajdują się cerkwie mają bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne. - Szlak ma to dodatkowo pokazać - podkreśla Wojtkowska. Celem przedsięwzięcia jest dalszy rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, powstanie nowych miejsc pracy, rozciągnięcie sezonu turystycznego na cały rok.