Indeks Paszportów (Passport Index) to zestawienie przygotowywane co roku przez firmę Arton Capital. Na potrzeby rankingu brana jest pod uwagę liczba państw, do jakich można wyjechać w ramach ruchu bezwizowego. Obywatele Polski na podstawie paszportu odwiedzają bez wiz 149 miejsc na świecie, co daje nam w zestawieniu 10. miejsce na 95 możliwych.

Według indeksu najbardziej wartościowy jest paszport niemiecki, który upoważnia do podróży bez dodatkowych zezwoleń do 157 krajów. Na kolejnych miejscach znalazły się Szwecja, Finlandia, Włochy i Szwajcaria.

W tym roku autorzy rankingu zaprezentowali po raz pierwszy indywidualną ocenę siły paszportów z poszczególnych krajów. Uwzględnia ona miejsce w rankingu podróży bezwizowych w połączeniu ze wskaźnikiem określającym liczbę państw, w których podróżni otrzymują wizę na granicy, wraz z oceną kraju według wskaźnika rozwoju społecznego wykorzystywanego w corocznych raportach przez oenzetowską agendę do spraw rozwoju. W tym zestawieniu Polska znalazła się na 30. miejscu.

W Indeksie Paszportów 2016 pierwszych 10 dokumentów pochodzi z krajów europejskich, co jest o tyle ciekawe, że wielu obywatelom państw spoza Starego Kontynentu jest stosunkowo trudno uzyskać wizę do Europy. Według Światowej Organizacji Turystyki średnio 76 procent populacji światowej musi mieć ten dokument, by odwiedzić Stary Kontynent.

Arton Capitals opracował też ranking najbardziej otwartych krajów, który powstał na podstawie liczby państw, jakich obywatele nie potrzebują wizy, by przekroczyć ich granicę. W tym zestawieniu Polska zajęła 55 miejsce razem Luksemburgiem (obywatele 85 krajów mogą przyjechać do nas w ramach ruchu bezwizowego).